Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Azmi Gençten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Azmi GENÇTEN, Atom ve Molekül Fiziği Ders Notları. 2. Bransden B.H. ve Joachain C.J. ,Atom ve Molekül Fiziği, Çev. F. Köksal ve Hasan Gümüş, Bilim Yayıncılık, 1999.

Dersin İçeriği

Kunatum mekaniğinin temel prensipleri. Hidrojen atomu. Alkali atomlar. Elektron spini ve ince yapı. Helyum atomu. Çok elektronlu atomlar. X-Işınları ve iç kabuklar. Dış alanlar içinde atomlar. Çekirdek spini ve aşırı ince yapı.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı hidrojen atomundan başlayıp çok elektronlu atomlara kadar atomun temel yapısı ve spektrumlarını vermektir. Ayrıca atomun ince ve aşırı ince yapısının yanında dış alanlar içinde davranışları da incelenir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atom ve molekül fiziğine giriş Atom ve Molekül Fiz. I Hafta 1.pdf,
2 Kunatum mekaniğinin temel prensipleri
3 Hidrojen atomu
4 Alkali atomlar
5 Elektron spini ve ince yapı
6 Elektron spini ve ince yapı
7 Helyum atomu
8 Ara Sınav
9 Çok elektronlu atomlar
10 Çok elektronlu atomlar
11 X-Işınları ve iç kabuklar
12 Dış alanlar içinde atomlar
13 Dış alanlar içinde atomlar
14 Çekirdek spini ve aşırı ince yapı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
9 Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12911 1294251 Spektroskopik teknikler ve elektromanyetik spektrum arasındaki ilişkiye hakimdir.
29523 1294249 Atomik ve moleküler boyuttaki problemleri kuantum mekaniksel bir bakış açısıyla ele alabilir.
30683 1294252 Atom ve moleküllerin incelenmesinde kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri genel olarak açıklayabilir.
31832 1294253 Atom ve moleküllerin elektromanyetik enerjiyle nasıl etkileştiğini açıklayabilir.
35252 1294250 Atomik yapıyı ve moleküllerin nasıl oluştuğunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
12911 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
29523 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2
30683 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2
31832 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2
35252 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr