Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Fiziğine Giriş, Mustafa Dikici,19 Mayıs Üniv.Yayınları,1993,Samsun Katıhal Fiziği,J.R.Hook ve H.E.Hall, Literatür Yayıncılık,1999,İstanbul Katıhal Fiziğine Giriş,T.Nuri Durlu,Bilim Kitap Kırtasiye,1992,Ankara Katıhal Fiziğine Giriş,KITTEL,BilgiTek Yayıncılık,1996,İstanbul

Dersin İçeriği

Kristal yapılar, kristallerden kırınım, kristal dinamiği, katıların ısısal özellikleri, metallerin serbest-elektron teorisi.

Dersin Amacı

Katıhal Fiziğinde temel kavramları öğretmek. Katı Maddelerin ,yapısal, elektiriksel ,ısısal ,mağnetik ve iletim özellikleri hakkında bigi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kristal yapılar,Kristal örgü,simetri elemanları https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
2 Nokta ve uzay grupları,Kristal doğrultu ve düzlemleri. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
3 Basit Kristal yapılar,İlkel hücre örnekleri,Amorf yapılar. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
4 Kristal bağları,etkileşme potansiyeli. İyonik , kovalent,metalik ve hidrojen bağları. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
5 Kristallerde X-ışını , nötron ve elektron krınımı. Deneysel krınım yöntemleri. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
6 Şaçılan dalganın genliği,Brillouin Bölgeleri,Yapı çarpanı. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
7 Örgü titreşimleri (Fononlar),Sürekli ortam dağınım bağıntısı. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
8 Bir atomlu örgülerin titreşimi, iki atomlu örgülerin titreşimi. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
9 Dağınım bağıntıları,Fonon momentumu,Fononlardan saçılmalar. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
10 Termal (Isısal) özellikler,Klasik özısı modelleri. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
11 Einstein özısı modeli,Debye özısı modeli,termal iletkenlik. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
12 Serbest elektron Fermi Gazı,Klasik serbest elektron modelleri. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
13 Kuantum mekaniğine dayalı serbest elektron modelleri,Durum yoğunluğu. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
14 Fermi Yüzeyi,Elektron gazının öz ısısı,Elektriksel iletkenlik,siklotron frekansı,Hall olayı. https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5461 1129855 Kristal örgü ,ters örgü ve Brillouin bölgeleri ve yapı çarpanı kavramlarını bilir.
8127 1143493 Yarı-iletken maddeleri sınıflandırır,özelliklerini bilir ve Katıhal-Elektroniği devre elemanlarının yapısı konusunda bigi sahibidir.
17848 1137776 Kristal yaılı katılarda ,bağlanma çeşitlerini ve aralarındaki farkları bilir.
19085 1130041 Yaklaşık serbest elektron modeli,Kronig-Penney modeli gibi kavramları inceleyerek,metal,yarı-iletken ve yalıtkan maddeler arasındaki farklılıkları bilir.
21206 1138253 Katıları sınıflandırır.Örgü ve birim hücre kavramları ile kristal yapıları tanımlar.
21207 1136785 X-ışını,nötron ve elektron kırınımı yöntemleri ile kristal yapıların belirleneceğini bilir.
28275 1132175 Serbest elektron modelini bilir ve bu modelden yararlanarak metallerin elektriksel iletkenlik ve ısısal iletkenlikleri hakkında bilgi çıkarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
5461 3 1 1
8127 4 1 2
17848 5 2 1
19085 4 2 1 1
21206 3 2 2
21207 5 1 1
28275 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr