Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Krane S. Krane,Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA [2] Atam P. Arya, Çekirdek Fiziğinin Esasları, (Çeviri Y. Şahin), Aktif Yayınevi, 1999, Erzurum.

Dersin İçeriği

1. Hafta Nükleer Fizikte Temel Kavramlar 2. Hafta Nükleer Yarıçap, Çekirdek kütle ve bolluğu 3. Hafta Nükleer Bağlanma Enerjisi, Nükleer Açısal Momentum ve Parite 4. Hafta Nükleer Manyetik Momentler 5. Hafta Nükleonlar Arasındaki Kuvvetler ve Özellikleri 6. Hafta Nükleer Modeller, (Kabuk ve sıvı damlası Modelleri) 7.Hafta Radyoaktif Bozunma Yasası 8. Hafta Radyoaktifliğin Üretilmesi ve Bozunması 9. Hafta Bozunma Türleri, Doğal Radyoaktiflik 10.Hafta ARASINAV 11.Hafta Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Ölçü Birimleri 12. Hafta Ağır iyonların, protonların ve elektronların Madde ile Etkileşmesi ve Durdurma Gücü 13. Hafta Elektronmanyetik radyasyonların Madde ile Etkileşmesi Fotoelektrik olay Compton saçılması ve çift oluşumu 14. Hafta Nükleer Radyasyonun Ölçümü, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon Dedektörleri 15. Hafta Yarıiletken Dedektörler, Sayma İstatistiği 16. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Amacı

Atom çekirdeğinin temel özellikleri ve kavramları açıklanarak nükleer yapı nüklee bozunmalar ve bozunma yasaları nükleer reaksyionlar ve özellikleri açıklanacak nükleer fiziğin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi öğrencilere tanıtılacaktır. Nükleer fizikle ilgili olayları yorumlama ve analiz etme bilgi ve becerisini kazanacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Fizikte Temel Kavramlar
2 Nükleer Özellikler
3 Nükleer Bağlanma Enerjisi, Nükleer Açısal Momentum ve parite http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
4 Nükleer Manyetik Momentler http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
5 Nükleonlar Arasındaki Kuvvetler ve Özellikleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
6 Nükleer Modeller, Kabuk ve Sıvı Damlası Modeleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
7 Sıvı Damlası Modeli ve Kollektif Yapı http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
8 Radyoaktif Bozunma Yasası, Bozunma Türleri, Doğal Radyoaktiflik http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
9 ARASINAV
10 Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Ölçü Birimleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
11 Ağır iyonların protonların ve elektronların Madde ile Etkileşmesi ve Durdurma Gücü http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
12 Elektronmanyetik radyasyonların Madde ile Etkileşmesi Fotoelektrik olay Compton saçılması ve çift oluşumu http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
13 Nükleer Radyasyonun Ölçümü, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon Dedektörleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,
14 Yarıiletken Dedektörler, Sayma İstatistiği http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1148581 Radyoaktivite, üstel bozunma yasası ve radyoaktif bozunma türlerini bilir, ilgili problemeri tanımlar ve çözer.
4 1205971 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşme yollarını bilir.
6 1165782 Atom çekirdeğinin yapısını, manyetik momentlerini, spin ve paritesini bilir ve bunları çekirdek modellerinde kullanır.
8 1141668 Nükleer radyasyon dedektör türlerini, özelliklerini ve bunlarla yapılan ölçümleri bilir ve uygular.
10 1130460 Ağır iyon, proton ve elektronların madde içerisindeki etkilerini bilir, menzil ve durdurma gücünü hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
2 4 3 2 3 3 3
4 4 3 2 3 4 3
6 2 3 2 2 3
8 3 2 3 3 3 4
10 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr