Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F.Pobell,Matter and methods at low temperatures, Springer,NY(1996) A.Kent ,Experimental low-temperature physics,American Institute of Physics,NY(1993)

Dersin İçeriği

Dondurulan sıvıların ve katı maddelerin alçak sıcaklık özellikleri,termal kontak ve termal izolasyon,Helyum-3 ve Helyum-4 kriyostatlar,Helyum-3 soğutma ile katılaşma, paramagnetik tuzların adyabatik demagnetizasyonu ile katılaşma,adyabatik nükleer demagnetizasyon ile katılaşma,alçak-sıcaklık termometreleri.

Dersin Amacı

Düşük sıcaklıkta deneysel teknikleri ,sıvı ve katı maddelerin düşük sıcaklık özelliklerini, soğutma tekniklerini ve alçak sıcaklık tanımlarını ve ölçümlerini öğretmeyi amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alçak sıcaklık Fiziğine giriş
2 Sıvı ve katı maddelerin düşük sıcaklık özellikleri
3 Termal kontak ve termal yalıtım
4 Helyum-3 ve Helyum-4 Cryostatlar
5 Helyum-3 ve Helyum-4 dondurucular
6 Arasınav
7 Helyum-3 soğutma ile katılaşma
8 Paramagnetik tuzların adyabatik demagnizasyon ile katılaşması
9 Adyabatik nükleer demagnetizosyon ile dondurma.
10 Sıcaklık ölçekleri sabit noktalar
11 Alçak sıcaklık termometreleri
12 Cryrogenik dizayn ve yeni gelişmeler
13 Genel tekrar
14 Genel tekrar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 8 2 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254105 Alçak sıcaklık deneylerini açıklar
2 1254106 Katı ve sıvıların alçak sıcaklık özelliklerini açıklar.
3 1254107 Alçak sıcaklık termometrelerini bilir.
4 1254108 Paramagnetik tuzların adyabatik demagnetizosyonlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 1
2 2 2 4 1
3 1 1 1 2
4 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr