Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri, Tolga Güngörsün, Özkan Canay, Değişim Yayınlar (2016) Bilgisayar Donanımı, Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın (2015) Bilgisayar Donanımı, Aydın Pala, (2005) Ders notları

Dersin İçeriği

Giriş: Bir bilgisayarı oluşturan esas unsurlar, Bilgisayar sistem birimleri, İşlemci, işletim sistemi, çevre birimleri, Donanım Bilgisayar mimarileri, çevre birimleri

Dersin Amacı

Farklı bilgisayar sistemlerinin fiziksel donanımları, kurulumları ve özellikleri hakkında bilgilerin verilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın tarihi, çalışma ilkeleri Yok Yok Bilgisayar_Donanimi_Asenk_Hafta_1.mp4
Donanim_01.pdf
2 Lojik mantık kapıları ile gerçekleştirilen örnek devrelerin incelenmesi Derste uygulama va Donanım-hafta2_Asnk.mp4
Donanim_02.pdf
3 Anakart Derste uygulama vaYok Yok Donanim_Hafta3.mp4
Donanim_03.pdf
4 Bilgisayarın donanımsal yapısı; Anakartlar, BIOS ve ayarları Derste uygulama va Donanim_Ders4.pdf
Donanim_04.pdf
5 Veri ydepolama, disk, RAM, Flash disk Yok Yok Donanim_Ders5.pdf
Loom _ Free Screen & Video Recording Software.mp4
storage/app/public/recept/61608
6 Veri ydepolama, disk, RAM, Flash disk Yok Yok Donanim_Ders5.pdf
Bilgisayar Donanımı Hafta 6 Asenk.mp4
7 Bilgisayar kasaları, bağlantıları, güçkaynağı Yok Yok Donanim_Hafta 7_Asenk.mp4
Donanim_ders7.pdf
Donanim_7A.pdf
8 Ara sınav Derste uygulama vaYok Yok
9 Görüntü kartları, monitörler Yok Yok Donanim_Hafta9_Asenk.mp4
10 Giriş birimleri, Kasa ve güç kaynakları Derste uygulama va Donanim_Hafta10_Asenkf.mp4
Donanim_DErs9.pdf
11 Çıkış birimleri (Monitörler, Yazıcılar,..), modemler, ağ kartı, Derste uygulama va Donanim_Hafta11_Asenk.mp4
Dnanim_Hafta12_Asenk.mp4
Donanim_DErs10.pdf
12 Diğer donanım birimleri (Ekran kartları, Ses kartları, TV kartları, Derste uygulama va Donanim_Ders11.pdf
Dnanim_Hafta12_Asenk.mp4
13 İşlevlerine göre bilgisayar türleri ve donanımları Derste uygulama va Donanim_DErs12.pdf
14 Bilgisayar Sistemlerinin montaj teknikleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme Derste uygulama va Donanim_Hafta14_Asenk.mp4
Donanim_Ders13.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 8 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475541 Bilgisayarların yapılarını öğrenir ve tanır
2 1475542 Bilgisayarın çalışma ilkelerini öğrenir
3 1475543 Bir bilgisayarın bakımını yapmayı öğrenir ve yapar
4 1475544 Bir bilgisayarın montajını, kurulumunu ve tamirini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Alanı ile ilgili temel kavramları bilir, edindikleri alana özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri toplumun ve çevrenin sorunlarını çözmede kullanır.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel alan bilgilerine sahip olur.
3 71361 Sahip olduğu bilgileri disiplinler arası alanlarda kullanır.
4 71362 .
5 71363 .
6 71364 .
7 71365 .
8 71366 .
9 71367 .
10 71368 .
11 71369 .
12 71370 .
13 71351 Analitik ve inovatif düşünme yeteneğini kazanır.
14 71357 Alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar , veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinler arası ekip çalışması ve girişimcilikle ilgili temel becerileri kazanır. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 79776 Mesleki ve sosyal sorumluluk ile etik bilincine sahip olur.
21 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanır, alanı ile ilgili en az bir güncel programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 3 3 1
3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr