Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Azmi Gençten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Azmi Gençten, Atom ve Molekül Fiziği Ders Notları. Bransden B.H. ve Joachain C.J. ,Atom ve Molekül Fiziği, Çev. F. Köksal ve Hasan Gümüş, Bilim Yayıncılık, 1999.

Dersin İçeriği

Molekül fiziğine giriş. Moleküler Yapı. Moleküler spectroskopi. Çekirdek Manyetik Rezonans spektroskopisi. Elektron spin rezonans spektroskopisi .

Dersin Amacı

Bu dersin amacı molekülün yapısı ve moleküler spektroskopi hakkındaki temel bilgileri vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Molekül fiziğine giriş Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 1.pdf,
2 Moleküler yapı Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 2.pdf,
3 Moleküler yapı Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 3.pdf,
4 Moleküler yapı Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 4.pdf,
5 Moleküler spektroskopi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 5.pdf,
6 Moleküler spektroskopi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 6.pdf,
7 Moleküler spektroskopi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 7.pdf,
8 Moleküler spektroskopi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 8.pdf,
9 Ara Sınav Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 9.pdf,
10 Çekirdek Manyetik Rezonans spektroskopisi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 10.pdf,
11 Çekirdek Manyetik Rezonans spektroskopisi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 11.pdf,
12 Çekirdek Manyetik Rezonans spektroskopisi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 12.pdf,
13 Elektron Spin Rezonans spektroskopisi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 13.pdf,
14 Elektron Spin Rezonans spektroskopisi Atom ve Molekül Fiz. II Hafta 14.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
54 Ev Ödevi 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216292 Atomik yapıyı ve moleküllerin nasıl oluştuğunu bilir.
2 1216305 Atomik ve moleküler boyuttaki problemleri kuantum mekaniksel bir bakış açısıyla ele alabilir.
3 1216313 Atom ve moleküllerin elektromanyetik enerjiyle nasıl etkileştiğini açıklayabilir.
4 1216333 Spektroskopik teknikler ve elektromanyetik spektrum arasındaki ilişkiye hakimdir.
5 1216353 Atom ve moleküllerin incelenmesinde kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri genel olarak açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
5 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr