Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Fiziğine Giriş, Mustafa Dikici,19 Mayıs Üniv.Yayınları,1993,Samsun Katıhal Fiziği,J.R.Hook ve H.E.Hall, Literatür Yayıncılık,1999,İstanbul Katıhal Fiziğine Giriş,T.Nuri durlu,Bilim Kitap Kırtasiye ,1992,Ankara Katıhal Fiziğine Giriş,KITTEL,BilgiTek Yayıncılık,1996,İstanbul

Dersin İçeriği

Enerji bandları, yarı-iletkenler, yalıtkanlar, dielektrikler, ferroelektriklik ve antiferroelektriklik, diamagnetiklik ve paramagnetiklik, ferromagnetiklik ve antiferromagnetiklik, süperiletkenlik

Dersin Amacı

Katıhal Fiziğinde temel kavramları öğretmek. Katı Maddelerin ,yapısal, elektiriksel ,ısısal ,mağnetik ve iletim özellikleri hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Serbest Elektron teorisi ve Enerji bandları https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
2 Enerji bandları https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
3 Enerji bandlarının hesabı modelleri https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
4 Elektrik alanda elektronun hareketi ve etkin kütle https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
5 Band teorisine göre elektriksel iletkenlik,magnetik alanda elektronun hareketi https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
6 Yarı-iletkenler https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
7 Katkılı yarı-iletkenler,p-n eklemleri https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
8 Dielektrik özellikler,plazma optiği https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
9 Dielektrikler,atomik kutuplanabilirlik,elektronik kutuplanabilirlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
10 Ferroelektrikler,Antiferroelektrikler https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
11 Magnetik özellikler,diamagnetiklik,paramagnetiklik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
12 Ferromagnetiklik,Antiferromagnetiklik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
13 Süperiletkenlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,
14 Süperiletkenlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5464 1120507 Bant hesabı modellerini bilir
8278 1131612 Yalıtkanları ve özelliklerini bilir
8281 1131061 Süperiletkenliği ve süperiletkenlik teorilerini bilir
10092 1126753 Ferromagnetik maddeleri ve özelliklerini bilir
12912 1142438 Magnetik özellikleri bilir
25385 1206339 Yasak ve izinli band geniliğini hesaplar
28281 1142430 Yarıiletkenleri ve katkılı yarıiletkenleri bilir
31834 1167972 Katılarda enerji bandlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
5464 3 2 1 1
8278 2 1 1 1
8281 5 3 2 1
10092 4 1 3 1
12912 2 2 1 1
25385 3 1 2 1
28281 3 1 1 1
31834 4 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr