Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nükleer Fizik Laboratuvar Kılavuzu

Dersin İçeriği

Radyoaktif bozunmanın farklı metodla gözlenmesi, Binom dağılımı, Gauss dağılımı, sintilasyon ve aktivite ölçümü, sintilasyon dedektörü ile kurşunun soğurma katsayısının hesabı, standart bir kaynak yardımıyla Ge (Li) dedektörün enerji ve verim kalibrasyonu, gama spektrometre sistemiyle elde edilen spektrumların analizi ve aktivite ölçümü..

Dersin Amacı

Bu laboratuvar dersinde dördüncü yıl fizik öğrencileri nükleer fizikle ilgili radyasyon ölçümü, soğurma katsayısının belirlenmesi gibi bazı deneyleri gerçekleştirirler. NaI(Tl) spektrometre sistemi ve ScintiVision yazılımının tanınması, enerji ve verim kalibrasyonu gibi bazı gama radyasyonu ölçümü hakkında temel bilgilere sahip olurlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimleri L 1 Nukleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimlri.doc,
2 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözlenmesi L 2 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözlenmesi.doc,
3 Binom Dağılımı L 3 Binom Dsğılımı.doc,
4 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü L 4 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü.doc,
5 Sintilasyon Dedektörü ile Kurşunun Soğurma Katsayısının Hesabı L 5 Sintilasyon Detektörü ile Kurşunun.doc,
6 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörünün Enerji Hesabı L 6 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörünün Enerji ve Verim Kalibrasyonu.doc,
7 Gama Spektrometre Sistemi ile Elde Edilen Spektrumların Analizi L 7 Gama Spektrometre Sistemi ile Elde Edilen Spektrumların Analizi.doc,
8 Geiger-Müller Sayacı ile Radyasyon Ölçümleri L 8 Geiger Muller Sayacı ile Radyasyon Ölçümleri.doc,
9 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörün Enerji Kalibrasyaonu L 9 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörün Verim Hesabı.docx,
10 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörün Verim Hesabı L 10 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörün Verim Hesabı.docx,
11 ARA SINAV L
12 11 Ra-226 Radyoaktif Numunesinin Gama Aktivite Ölçümü L 11 Ra-226 radyoaktif Nümünesinin Gama Aktivite Ölçümü.docx,
13 Radyasyonun Ters Kare Kanunu L 12 Radyasyonun Ters Kare Kanunu.docx,
14
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
7 Laboratuvar 10 20 1
13 Deney 10 20 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
7 Laboratuvar 10 2 20
13 Deney 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252326 Nükleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1252327 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözler
3 1252328 Binom Dağılımı Gauss Dağılımı hakkında bilgi sahibi olur
4 1252329 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü hakkında bilgi sahibi olur
5 1252330 Sintilasyon Dedektörü ile Kurşunun Soğurma Katsayısının Bulunmasının öğrenir
6 1253169 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Enerji ve Verim Kalibrasyonunu nasıl yapacağını öğrenir.
7 1253170 Aktivite Ölçümünü öğrenir, Radyasyonun Ters Kare Kanunu deneysel olarak doğrular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 4
2 4 3 4 3 3 4 3
3 3 4 4 4 3 3 4
4 3 4 4 3 3 4
5 3 3 4 4 4 3 3
6 4 3 4 3 3 3 4
7 4 4 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr