Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pattern Recognition and Machine Learning, Cristopher M. Bishop, Springer (2006) 2. Pattern Recognition, S. Teodiris and K. Koutnoumbas, Academic Press (2006)

Dersin İçeriği

Olasılık ve regresyon, Matematik araçların gözden geçirilmesi, Sayısal Görüntü, Dönüşümler, Filtreler, Algoritmalar ve Masaüstü Uygulamalar

Dersin Amacı

Görüntü işleme yöntemleri ile adli, tıbbi ve bilimsel amaçlı görüntüler içinden nesnelerin tanımlama işlem ve yöntemlerinin öğrenilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü işlemenin kullanım alanlarının gözden geçirilmesi ve örnekler Desen_Ders1.pdf,
2 Matematik görüntü işleme araçları, dağılımlar, yoğunluk fonksiyonları ve polinom regresyon, Beta, Gauss, Dirichlet dağılımları Desen_Ders2.pdf,
3 Görüntünün sayısallaştırılması ve sayısal görüntü formatları Desen_Ders3.pdf,
4 Sayısal görüntülerin nitelikleri ve yapıları, Birbirlerine dönüşümleri Desen_Ders4.docx,
5 Görüntü işleme adımları Desen_Ders5.pdf,
6 Görüntü işleme yöntemleri Desen_Ders6.pdf,
7 Görüntü işleme yöntemleri (devam) Desen_Ders7.pdf,
8 Algoritmaların gözden geçirilmesi Desen_Dres8.pdf,
9 Arasınav
10 Görüntü filtreleri, sayısa filtreler Desen_Dres10.pdf,
11 Görüntü işleme dönüşümleri, Bilgi çıkarma (desen tanıma) Desen_Dres11.pdf,
12 Örnekleme, Bilgi çıkarma (desen tanıma) Desen_Dres12.pdf,
13 Uygulama alanları Desen_Ders13.docx,
14 Masaüstü uygualamarı Desen_Ders14.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253955 Sayısallaştırılmış görüntülerle işlem yapmayı öğrenir.
2 1253956 Sayısal görüntüler üzerinde matematik dönüşümü gibi dönüşümler yapmayı, filtreleme işlemlerini öğrenir.
3 1253957 Görüntülerden bilgi çıkarmayı öğrenir.
4 1253958 Tanınmayan görüntüleri iyileştirmeyi ve tıbbi, adli ve bilimsel amaçlı elemanları ayrıştırmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 2 2 2 5 4 3 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 2 3 4 4 3
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 3
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr