Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fredriksson H., Akerlind U., “Physics of Functional Materials,” Wiley 2008, ISBN: 978-0- 470-51757-4. Livingston J.D. , “Electronic Properties of Engineering Materials,” Wiley 1999, ISBN: 978-0-471-31627-5 Hummel R.E., “Electronic Properties of Materials”, 3rd Ed., Springer 2005, ISBN No: 0- 387-95144-X. White M.A., “Properties of Materials”, Oxford University Press 1999, ISBN No: 978- 0195113310. Kasap S.O., “Principles of Electrical Engineering Materials and Devices”, Revised Edition, McGraw – Hill 2000, ISBN No: 0-07-116471-5. Neamen D.A., “Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles”, 3rd ed., McGrawHill 2003, ISBN No: 0-07-119862-8

Dersin İçeriği

Malzeme Fiziğine Giriş, Kristal ve amorf yapılar, Malzeme kusurları ve Özellikleri Üzerine Etkisi, Difraksiyon Metotları,Katı eriyikler, Atom Difuzyonu, Fazlar ve Faz Oluşumları, Faz Dönüşümleri ve Soğuma Diyagramları, Faz Diyagramları, Faz Diyagramlarının Çizimi, Katı Eriyiklerin Faz Diyagramları, Alaşımların Faz Diyagramları, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Malzemelerin Isısal, Elektriksel ve Magnetik Özellikleri , Endüstriyel ve İleri Malzemeler, Malzeme Fiziğindeki Gelişmeler

Dersin Amacı

Malzemelerin yapısını ve özelliklerini incelemek, özellikler ile yapılar arasında ilişki kurmak, teknolojide ve nanoteknolojide kullanılan malzeme türlerinin üretimini, sentezlenmesini, özelliklerini ve karakterizasyonlarını öğrenmektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme Fiziğine Giriş
2 Kristal ve amorf yapılar
3 Malzeme kusurları ve Özellikleri Üzerine Etkisi
4 Difraksiyon Metotları
5 Katı eriyikler, Atom Difuzyonu
6 Fazlar ve Faz Oluşumları
7 Faz Dönüşümleri ve Soğuma Diyagramları
8 Faz Diyagramları ve Faz Diyagramlarının Çizimi
9 Arasınav
10 Katı Eriyiklerin Faz Diyagramları
11 Alaşımların Faz Diyagramları
12 Malzemelerin Mekanik Özellikleri
13 Malzemelerin Isısal, Elektriksel ve Magnetik Özellikleri
14 Endüstriyel ve İleri Malzemeler, Malzeme Fiziğindeki Gelişmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217497 Malzeme çeşitlerini ve Malzemelerin yapısal özelliklerini öğrenir.
2 1217528 Malzemelerde faz oluşumlarını ve denge diyagramı çizimlerini öğrenir.
3 1217540 Malzemelerin elektrik, mekanik ve manyetik özelliklerine göre kullanım yerlerini bilir.
4 1217541 Çevresel şartlarının malzemeler üzerine etkisini ve bu etkilerden korunma yollarını öğrenir.
5 1217563 İleri teknolojik malzemelerin üretim tekniklerini, özelliklerini ve kullanım yerlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3
3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4
4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4
5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr