Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K.H.Beckurts; K. Wirtz, Neutron physics, Springer-Verlag, 1964. Raymond L. Murray., Introduction to Nuclear Engineering,Prentice-Hall,INC.1954. Duderstadt J.J. and Martin W.R., Transport Theory, Wiley , New York,1979. Bell George I. and Glasstone Samuel, Nuclear Reactor Theory, Krieger Publishing Company, 1985. Lamarsh John R., Introduction to Nuclear Reactor Theory , Amer Nuclear Society; ISBN: 0894480405; September 2002

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencileri nötron fiziğinin uygulama alanları hakkında bilgilendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Serbest Nötronların özellikleri
2 Nötron fiziğinin esasları
3 Nötron Nükleer Reaksiyonları: Nükleer Fisyon, Işınımlı Yakalanma,
4 Esnek Saçılma, Esnek Olmayan Saçılmalar
5 Nükleer Tesir Kesitleri, Nötron Tesir Kesitlerinin Karakteristikleri
6 Nötronların yavaşlatılması, Termal nötronların özellikleri
7 Nötron Demetinin Madde İle Etkileşmesi, Diferansiyel Saçılma Tesir Kesitleri,
8 Esnek Saçılma Kinematiği. Zincirleme Fisyon Reaksiyonlarının Fiziği
9 Nötronların Zincirleme fisyon Reaksiyonları
10 ARASINAV
11 Çoğaltma Faktörü ve Nükleer Kritiklik
12 Zincir Reaksiyonlarının Kinetiği
13 Nötron Transport Denklemi
14 Nötronların deteksiyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236937 Serbest Nötronların özellikleri, Nötron fiziğinin esasları, Nötron kaynaklarını öğrenir.
2 1236938 Nötronların yavaşlatılması, Termal nötronların özelliklerini öğrenir.
3 1236939 Nötronların madde ile etkileşmesi, nötron dedektörlerini öğrenir.
4 1236940 Nötronlardan korunmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2
2 5 4 4 3 4 3 3 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2
3 5 4 4 3 3 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 4 4 2 1 2
4 5 4 4 4 5 3 4 3 2 1 2 3 5 3 2 4 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr