Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.dr.muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Elektroniği,Prof.Dr.Tayyar Cafer Katıhak Fiziğine Giriş,KITTEL Katıhak Fiziğine Giriş,T.Nuri Durlu Katıhak Fiziğine Giriş,Mustafa Dikici

Dersin İçeriği

Katıların Kristal yapıları,Katıların kuantum teorisi,Yarı iletkenler,pn eklem diyotlar,Eklem transistörler,Alan etkili transistörler,Optik cihazlar,Yarıiletken güç devreleri.

Dersin Amacı

Yrıiletken maddeleri ve yarıiletken devre elemanlarını öğretmek.Yarı iletken devre elemanı ve entegre devre hazırlama teknolojisini öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı cisimlerin sınıflandırılması https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
2 Özden(hakiki) yarıiletkenler https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
3 Katkılı yarıiletkenler https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
4 Yarıiletkenlerin band diyagramları https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
5 Yarıiletkenlerde kinetik olaylar https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
6 Metal-Yarıiletken kontaklar https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
7 Schottky Diyodları https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
8 p-n eklemler https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
9 Ara sınav https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
10 İnce p-n eklemlerin Teorisi(Diyod Teorisi),Kalın p-n eklemlerin Teorisi (Difüzyon Teorisi) https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
11 Diyodların akım-gerilim karakteristikleri https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
12 Eklem diyotlar,Schottky Diyodları,Tünel diyodlar,puls diyodları https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
13 Yarıiletken kondansatörler,Yarıiletken dirençler,Transistörler https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,
14 Film Entegre Devrelerin elemanları,yalıtkan filmler Mikroelektronik teknolojisinin temelleri https://www.nadirkitap.com/katihal-elektronigi-prof-dr-tayyar-cafer-kitap4213745.html,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 3 1 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253659 Element (hakiki,özden) yarıiletken maddeleri ve katkılı yarıiletken maddeleri bilir.
2 1253660 Katıhal Elektroniğnin temel kavramlarını bilir.
3 1253661 Yarıiletken kontakları ve eklemleri bilir.
4 1253662 Metal ve Yarıiletken band yapılarını bilir.
5 1253663 Entegre devrelerin hazırlanma teknolojisini bilir.
6 1253664 Yarıiletken yük taşıyıcılarını, karekteristik enerji seviyelerini bilir.
7 1253665 Schottky diyodları, Tünel diyodları ve Transistörleri bilir.
8 1253666 Yarıiletken kondansatörleri(Varikapları), yarıiletken dirençleri (Rezistansları) bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 3 3 3
3 2 2 1
4 2 1 3
5 1 4 4
6 2 2 3
7 1 1 2
8 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr