Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Nanotechnology: An Introduction by Jeremy Ramsden, published by: Elsevier Science & Technology, 2011 2. Charles P. Poole Jr. and Frank J. Owens (2003). Introduction to Nanotechnology, 400 pages, Wiley-Interscience, 1st edition, ISBN-10: 0471079359 3. Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 2004. 4. S.M. Lindsay, Introduction to Nanosciences, Oxford University Pres, Oxford, 2010.

Dersin İçeriği

Giriş ve sınıflandırma, Nanoteknoloji nedir, Nanoyapıların sınıflandırılması, Nano ölçekte mimari, Atomların ve katıların elektronik özellikleri hakkında kısa bilgi, İzole edilmiş atom, Atomlar arası bağlar, Büyük moleküler katılar, Serbest electron modeli ve enerji şeritleri, Kristal katılar, Nanometre uzunlukta etkiler, Mikroskop ve nanoteknolojik metodlar, Yukardan aşağıya(Top-down) işlemleri, Aşagıdan yukarıya (Buttom-up) işlemler, Nanoteknolojinin uygulama alanları

Dersin Amacı

Bu derste multidisipliner bir alan olan nanoteknolojinin temellerinin ve uygulama alanlarının giriş düzeyinde verilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nano teknolojiye giriş: nanoboyut ve önemi
2 Nanoteknolojinin atomik ve moleküler temelleri
3 Nanoteknolojinin atomik ve moleküler temelleri
4 Nanoyapıların Sınıflandırılması
5 Nanoüretim metodlarına genel bakış: Yukarıdan aşağıya, Aşağıdan yukarıya üretim işlemleri
6 Fiziksel ve Kimyasal Buhar Biriktirme Metodları
7 So-jel prosesleri
8 Nanomalzeme karakterizasyonu ve Karakterizasyon cihazlarına genel bakış
9 Profiometre, Ellipsometre ve çalışma ilkeleri
10 Ara sınav
11 Taramalı Tünelleme Mijkroskopu (STM)
12 Atomik kuvvet mikroskopu (AFM)
13 Taramalı elektron mikroskopu ve uygulamaları
14 Nanoteknolojik uygulamalara örnekler
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203557 Nanoteknoloji hakkında temel düzey bilgi sahibi olur
2 1203559 Nanoteknolojinin atomik ve moleküler temellerini öğrenir
3 1203570 Nanoteknoloji alanında devam eden faaliyetleri öğrenir.
4 1205905 Taramalı Tünelleme ve Atomik Kuvvet Mikroskoblarının çalışma ilkelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4
2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr