Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Uyanık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [3] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002 [5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ

Dersin İçeriği

Kimyaya giriş, Atomun yapısı, kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, sıvılar ve katılar.

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, atomun yapısını anlatmak, kimyasal bağ oluşumlarını açıklamak, molekül geometrisi ve kimyasal eşitlikler hakkında bilgi vermek, Katılar, sıvılar ve gazların kimyasal özelliklerini açıklamak, Çözelti derişimlerinin hesaplanmasını ve çözeltilerin hazırlamasını incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimya nedir, kimyaya giriş, element ve bileşik kavramları https://www.loom.com/share/a27cbd0ff8f344e7be6663c4f2dde209
1 Genel kimya I Giriş.pdf
2 Atom teorileri https://www.loom.com/share/e3316df2fa9e4bdd8003e42aff1136d6
2 Atomun Yapısı.pdf
3 Atom altı taneciklerin adları ve özellikleri https://drive.google.com/file/d/1c7tZ4yLsiSqe1JAUEFv5SE6H9-zOSBj1/view?usp=shari
3 Kimyasal Bağlar.pdf
4 Kimyasal bağ çeşitleri ve bunlar arasındaki farkları https://drive.google.com/file/d/1OaUO5tb2dqbdRIAcE5ae8nap8Jx2oZCn/view?usp=shari
4 Molekül geometrisi.pdf
5 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesi https://drive.google.com/file/d/13J-_0vW0KkgQAB-KcqIoJf6pFRI66Z58/view?usp=shari
5 Kimyasal eşitlikler.pdf
6 stokiyometrik hesaplamalar https://drive.google.com/file/d/1SKUuD6UM6u9oqEytyvI0g7M3KRAOLBpm/view?usp=shari
6 Gazlar ve özellikleri.pdf
7 Isı ve sıcaklık https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
7 Sıvılar ve hal değişimleri.pdf
8 Termokimyasal eşitlikler 8 Katılar ve kristal yapılar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
9 Arasınav https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
10 Gaz basıncı, açık hava ve kapalı kaplarda basınç https://drive.google.com/file/d/1xM5o7oXlDza2wIkpJQY7PYXN7vlKb9sV/view?usp=shari
11 Gaz yasaları https://drive.google.com/file/d/1BaCkCveKWE6SwSLF2Y-l-sP8NBFHG3BL/view?usp=shari
12 Difüzyon-efüzyon https://drive.google.com/file/d/1esc8nxoPDQYduS33hlXWayTtRe2HapOK/view?usp=shari
13 Sıvılar https://drive.google.com/file/d/1NM2VXBw0ItXYLNLsk4mBXHzxrRAqboYx/view?usp=shari
14 Katılar https://drive.google.com/file/d/1NM2VXBw0ItXYLNLsk4mBXHzxrRAqboYx/view?usp=shari
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 6 4 24
9 Problem Çözümü 6 4 24
11 Soru-Yanıt 7 5 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476555 Atom, element ve bileşik kavramlarını ve ilgili ilişkileri bilir.
2 1476556 Kimyasal bağ çeşitlerini bilir ve bunlar arasındaki farkları açıklar.
3 1476557 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesini ve stokiyometrik hesaplamaları bilir.
4 1476558 Gaz basıncını tanımlar, açık hava ve kapalı kaplarda basıncın nasıl ve hangi cihazlarla ölçüleceğini bilir
5 1476559 Sıvıların buharlaşmasını, buhar basıncını, kaynama noktasını, buharlaşma ısısını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Alanı ile ilgili temel kavramları bilir, edindikleri alana özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri toplumun ve çevrenin sorunlarını çözmede kullanır.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel alan bilgilerine sahip olur.
3 71361 Sahip olduğu bilgileri disiplinler arası alanlarda kullanır.
4 71362 .
5 71363 .
6 71364 .
7 71365 .
8 71366 .
9 71367 .
10 71368 .
11 71369 .
12 71370 .
13 71351 Analitik ve inovatif düşünme yeteneğini kazanır.
14 71357 Alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar , veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinler arası ekip çalışması ve girişimcilikle ilgili temel becerileri kazanır. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 79776 Mesleki ve sosyal sorumluluk ile etik bilincine sahip olur.
21 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanır, alanı ile ilgili en az bir güncel programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr