Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Ali İhsan Kolcu, Edebiyat Kuramları Bilgin Güngör, Edebiyat Eleştirisi

Dersin İçeriği

Edebi metni anlama tarzları öğrenilerek öğrencilerin edebi metinlere çoğul bir bakış açısıyla yaklaşması sağlanacaktır.

Dersin Amacı

Batı edebiyatında etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı bakış açılardan kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebiyat- felsefe ilişkisi 1.docx
7 Ekim 2020 - Edebiyat Kuramları -1.mp4
EDEBİYAT VE FELSEFE.pdf
EDEBİYAT İLE FELSEFE.pdf
2 Edebiyat bilimi nedir? Edebiyat biliminin alt alanları. 2.docx
EDEBİYAT BİLİMİ.pdf
SANATA YAKLAŞIM BİÇİMLERİ.pdf
EDEBİYAT KURAMI avys.mp4
3 Platon ve Edebiyat (Yansıtma Kuramı) 3.docx
PLATON.pdf
EDEBİYAT KURAMI avys.mp4
4 Platon ve Edebiyat (Yansıtma Kuramı EDEBİYAT KURAMI avys.mp4
4.docx
5 Aristo ve Edebiyat (Yansıtma Kuramı) edebiyat kuramları avys.mp4
5.docx
ARİSTO.pdf
6 Aristo ve Edebiyat (Yansıtma Kuramı) edebiyat kuramları avys.mp4
6.docx
PLATON VE ARİSTOTELES.pdf
7 Yansıtma kuramları: Toplumcu gerçekçilik (Marksist eleştiri). 7.docx
ED.KUR. - 18 KASIM (ASENKRON).mp4
MARKSİZM.pdf
8 Yansıtma Kuramları: Toplumcu Gerçekçilik (Marksist Eleştiri 8.docx
EDEBİYAT KURAMLARI AVYS.mp4
MARKSİZM 2.pdf
9 Ara Sınav
10 Yansıtma Kuramları: Tarihsel Eleştiri 10.docx
EDEBİYAT KURAMLARI AVYS.mp4
TARİHSEL ELEŞTİRİ.pdf
11 Yansıtma kuramları: sosyolojik eleştiri 11.docx
EDEBİYAT KURAMLARI AVYS.mp4
EDEBİYAT VE SOSYOLOJİ.pdf
12 Anlatımcılık: Romantizm ve edebiyat 12.docx
EDEBİYAT KURAMI - avys.mp4
13 Anlatımcılık: Romantizm ve edebiyat 13.docx
EDEBİYAT KURAMI - avys.mp4
14 Psikanalist Edebiyat Eleştirisi EDEBİYAT KURAMI - avys.mp4
14.docx
PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ.pdf
15 Psikanalist Edebiyat Eleştirisi EDEBİYAT KURAMI - avys.mp4
15.docx
PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ 2.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 1 15
29 Bireysel Çalışma 14 8 112

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574450 Bu dersin sonunda öğrenciler, batı edebiyatında etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarını tanıyabilecek.
2 1574451 Edebi metinleri çoğul bakış açısıyla inceleyebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 5 4 3
2 3 1 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr