Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.E. Bates Kısa Öykü Hüseyin Su Hikâye Anlatıcısı Necip Tosun Modern Hikâye Kuramı Necati Mert öykü Yazmak

Dersin İçeriği

Kısa hikâye türünün kuramsal ve şeklî özelliklerine dair birikimi tanıma ve analiz etme. Kısa hikâyenin tarihî arka planını tespit etme. Türün temsilcilerini tanıma. Türün gelişimini tahlil edebilme.

Dersin Amacı

Edebî bir tür olarak kısa hikâyenin edebiyatımızda büyük bir birikimi vardır. Türe dair kuramsal tartışmalar ve güncel edebiyatta geldiği seviye örnekleriyle ele alınır, analiz edilir ve değerlendirilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısa hikâyenin kökenleri: Gogol ve Poe Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikâye.mp4
KAVRAM-VE-İÇERİK-BOYUTUYLA-KÜÇÜREK-ÖYKÜ-CONCEPTUAL-STYLISTIC-AND-CONTEXTUAL-DIMENSIONS-OF-SH
2 Edgar Allan Poe’dan sonra gelen Amerikan kısa hikâyecileri https://fatimekerimli.files.wordpress.com/2016/09/anton-pavlov-chehov-hekayeler-
Maupassant Hikaye.docx
Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikâye (1).mp4
Kısa Hikâye Araştırması için.pdf
3 Çehov ve Maupassant hikâye tarzı GUY DE MAUPASSANT VE __MER SEYFETT__N'DE __YK__LEME TEKN__KLER__[#37055]-31397.pdf
4 James Joyce hikâye tarzı Edgar Allan Poe.docx
james-joyce-araby.pdf
21 October, 2020 - Loom Recording.mp4
öykü kuram Oktay Yivli.pdf
5 Sait Faik Abasıyanık’ın Türk kısa hikâyesindeki yeri Sait Faik Abasıyanık.docx
18 November, 2020 - Loom Recording.mp4
6 Modern hikâye, Yusuf Atılgan, "Evdeki" Evdeki.docx
18 November, 2020 - Loom Recording.mp4
7 Varoluşçu hikâye Leyla Erbil, "Çekmece" 25 November, 2020 - Loom Recording.mp4
8 Ara sınav
9 Tomris Uyar, "Köpük" Tomris Uyar, Çiçek Dirilticileri.pdf
Google Chrome - Sınıflar - Google Chrome.mp4
10 Nezihe Meriç, "Menekşeli Bilinç" Bakış Açısı.docx
Kısa Hikâye.mp4
11 Mustafa Kutlu, "Sır" Google Chrome - Google - Google Chrome.mp4
12 Rasim Özdenören, "Mani Olunmuş Adam" Google Chrome - Yeni Sekme - Google Chrome (1).mp4
13 Ferid Edgü, "Durak" Google Chrome - Yeni Sekme - Google Chrome (1).mp4
14 Sema Kaygusuz, "Engereğin Oğlu"
15 Murat Yalçın, "Karga Zarif"

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 35 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571847 Kısa hikâyenin tanım ve tür özelliklerini tanır.
2 1571848 Dünya ve Türkiye’de türe dair birikimi öğrenir.
3 1571849 Kısa hikâyeye dair kuram tartışmalar ve şekle yansımalarını öğrenir.
4 1571850 Dünya edebiyatından hikâye yazarları hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
5 1571851 Türk edebiyatındaki kısa hikâye yazarları ve hikâyeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4
2 3 3 4 4 4
3 3 4
4 3 3 4 4 4
5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr