Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: YKY, 2018 Ahmet Şahin Akbulut, Kim Güzel Konuşmak İstemez Ki? Uygulamalı, Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, İstanbul: Gülhane, 2017.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğru nefes alma (Doğru nefes alma uygulamaları yaptırılır)
2 Seslerin özellikleri, ses-alfabe ilişkisi, yanlış sesletimler (Ses alfabe ilişkisi vurgulanmak üzere yabancı bir dilin sesleri Türkçenin sesleriyle ve alfabeleri Türkçeninkiyle karşılaştırılır.)
3 Yazı dili-konuşma dili
4 Konuşma kusurları (Dudak tembelliği için kalem çalışması yaptırılacak. Açık ve kapalı e ile düzeltme imi taşıyan sözcüklerin telaffuzları, kesme işaretli kelimelerin telaffuzları için uygulamalar yaptırılacak.)
5 Sık yapılan yanlışlar (Öğrencilerden görsel ve işitsel yayın organlarında rastladıkları hataları toplamaları istenir.)
6 Tekerlemeler (Ünlülerin sesletilmesi ve ses açıklıklarıyla ilgili uygulamalar)
7 Tonlama ve vurgu (Değişik metinler ve aynı metin üzerinde sesli ve fısıltıyla okuma çalışmaları yaptırılır.)
8 Öğrenci sunumları (Öğrencilerden bir tören programı hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
9 Alıştırmalar: Şiirde tonlama ve vurgu
10 Ara sınav
11 Düz yazıda tonlama ve vurgu (Örnek ses kayıtları dinletilir)
12 Öğrenci sunumları (Nişan, düğün, doğum günü gibi özel günlere için konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
13 Öğrenci sunumları (Cenaze vb. gibi durumlar için konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
14 Öğrenci sunumları (Öğrencilere birer haber metni hazırlatılarak okutulur.)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 12 100 1
51 Sözlü Sınav 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 2 10
6 Uygulama/Pratik 10 10 100
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41811 1379538 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
41811 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr