Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Serisi Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi Sadri Ertem, Vagon Penceresinden Ankara-Bükreş Falih Rıfkı Atay Hint –Taymis Kıyıları Ali Canip Yöntem, Portreler Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya’ya Mektuplar,Ahmet Hamdi Tanpınar Mektuplarım Mehmet Seyda,Edebiyat Arkadaşları Beşir Ayvazoğlu,Şehir Fotoğrafları

Dersin İçeriği

Kurmaca ve kurgu ilişkisini anlama ve değerlendirme. Kurmaca dışı edebiyatın türlerini tanıma. Dilin kurmaca ve kurmaca dışı kullanılışının özelliklerini tanıma ve değerlendirme Gezi,anı,mektup, deneme ve biyografi türlerini tanıma ve analiz etme.

Dersin Amacı

Bu dersin hedefi roman, hikâye ve şiir dışında kurmaca yönü zayıf fakat dil estetiği açısından edebiyata dâhil edilmiş gezi,anı, mektup, deneme ve biyografi türlerini tanımak ve analiz etmektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahatname nedir? Tür özellikleri Ahmet Haşim Frankfurt Seyahatnamesi
2 Sadri Ertem, Bir Vagon Penceresinden Ankara-Bükreş
3 Falih Rıfkı Atay, Hind, Taymis Kıyıları
4 Mektup türü ve özellikleri Ali Canip Yöntem, Münakaşalarım
5 Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya’ya Mektuplar
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mektuplarım
7 Deneme nedir ve tür özellikleri. Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul
8 Samiha Ayverdi, İstanbul Geceleri
9 Ara Sınav
10 Beşir Ayvazoğlu, Şehir Fotoğraflar
11 Hatıra nedir ve tür özellikleri. Yusuf Ziya Ortaç, Portreler
12 Mehmet Seyda, Edebiyat Dostları
13 Oktay Akbal, Şair Dostlarım
14 Meral Tolluoğlu, Babam Nurullah Ataç

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
34 Okuma 1 45 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601637 Kurmaca ve kurmaca dışı edebiyatın özelliklerini tanır.
2 1601638 Dilin estetik kullanımını farklı türlerle alımlar. Araştırma, değerlendirme, a
3 1601639 Türk edebiyatında kurgu dışı edebiyatın birikimini genel çerçevede değerlendirir.
4 1601640 Devirlerde öne çıkan türlerle dönemleri farklı bir pencereden analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4
2 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 4
4 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr