Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İlgili öğretim elemanları. *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Seylan, Temel Tasarım, M Kitap Yayınevi, Ankara 2005. Gavin Ambrose ve Paul Harris, Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Literatür Yayıncılık 2012. Timothy Samara, Design Elements A Graphic Style Manual, Rockport Publishers USA 2007. H.Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yayıncılık, İstanbul 2007. Alain Weill, Grafik Tasarım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015. Gavin Ambrose ve Paul Harris, Grafik Tasarım Temelleri Seti, (Çev.Bengisu Bayrak, Kemal İz, Melike Taşçıoğlu, Beykal İz, Nil Arkan), Literatür Yayıncılık. Yeni Başlayanlar İçin Grafik Tasarım, Pusula Yayıncılık. Ulufer Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat Yayınları, 2009. Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2018.

Dersin İçeriği

Grafik tasarım ilkeleri ve sunum teknikleri (kuramsal bilgi, örnek inceleme ve uygulama).

Dersin Amacı

Öğrencilerin grafik tasarım ilkeleri ve sunum teknikleriyle ilgili bilgi, birikim ve deneyim kazanmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grafik tasarımın tanımı, önemi ve kapsamı.
2 Grafik tasarımla ilgili kavramlar ve terimler.
3 Grafik tasarım ile Türk dili ve edebiyatı konuları arasındaki ilişki.
4 Grafik tasarım ile edebî metinler arasındaki ilişki.
5 Bir çözümleme ve anlatma yöntemi olarak grafik tasarım materyalleri.
6 Grafik tasarım eksenli kaynaklar (kitaplar ve web kaynakları).
7 Grafik tasarım eksenli kaynaklar (kitaplar ve web kaynakları).
8 Grafik tasarım ilkeleri ve ilgili yazılımlar. Adobe photoshop, Adobe İllustrator, Adobe indesign...
9 Ara sınav ve değerlendirme.
10 Grafik tasarım ilkeleri ve ilgili yazılımlar. Adobe photoshop, Adobe İllustrator, Adobe indesign...
11 Örnek grafik tasarım materyallerinin incelenmesi.
12 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili konulara veya edebî metinlere yönelik grafik tasarım uygulamaları.
13 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili konulara veya edebî metinlere yönelik grafik tasarım uygulamaları.
14 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili konulara veya edebî metinlere yönelik grafik tasarım uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 9 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601692 Öğrenciler, grafik tasarımın önemini kavrar.
2 1601693 Öğrenciler, grafik tasarımla ilgili süreçler hakkında bilgi ve birikim kazanırlar.
3 1601694 Öğrenciler, grafik tasarımla ilgili süreçler hakkında uygulamaya yönelik beceri ve deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr