Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Bekir Şişman *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şakir İbraev: Destanın Yapısı, Ank., 1998. Hasan Köksal: Milli Destanlarımız ve Türk Halk edebiyatı, İst., 1985. Necati Sepetçioğlu: Karşılaştırmalı Türk Destanları, İst., 1995. Bekir Şişman: Cengiznâme, Samsun, 2009. Özkul Çobanoğlu: Türk Dünyası Epik Destan geleneği, Ank., 2003. Necati Demir: Danişmend Gazi Destanı, Tokat, 2005. Saim Sakaoğlu-Ali Duymaz: İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İst., 2003. Hasan Köksal: Battal Gazi Destanı, Ank., 2003.

Dersin İçeriği

Destan türleri, Türk destanlarının tasnifi, destan inceleme metotları ve örmek incelemeler.

Dersin Amacı

Destan türü ve Türk destanları hakkında temel bilgilere sahip olmak. Destan inceleme yöntemini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destanın Tanımı, Milli Destanlar, Destanların Yazıya Geçirilmesi
2 Türk Destanlarının Sınıflandırılması
3 Türk Destanlarının Kaynakları
4 Destanın Yapısı ve İnceleme Metotları
5 Türk Destanlarındaki Tipler ve Motifler
6 Destanlarda Metinlerarasılık.
7 Oğuznâme, Cengiznâme ve Timurnâme'nin Karşılaştırılması
8 Lord Raglan, Şakir İbraev ve Ülkü Kara Düzgün'e Göre Destanlardaki Geleneksel Kahraman Kalıbı
9 Köroğlu Destanı'nın Orta Asya ve Anadolun Varyantlarının Karşılaştırılması
10 Ara sınav
11 Folklorun Beş İşlevi ve Köroğlu
12 İslami Dönem Türk Destanları
13 Battalnâme'nin Motif Yapısı
14 Danışmendnâme'nin Motif Yapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28
34 Okuma 20 3 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395311 Türk destanlarının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.
2 1397401 Türk destanlarının sınıflandırmasını bilmek.
3 1537667 Türk destanlarının kaynaklarını bilmek.
4 1537668 Destanın yapısı ve inceleme metotlarını bilmek.
5 1537669 Türk destanlarındaki tip ve motifleri bilmek.
6 1537670 Destanlarda metinlerarasılık ilişkilerini bilmek.
7 1537671 Oğuznâme, Cengiznâme ve Timurnâme'nin karşılaştırılmasını bilmek.
8 1537672 Lord Raglan, Şakir İbraev ve Ülkü Kara Düzgün'e göre destanlardaki geleneksel kahraman kalıbını bilmek.
9 1537673 Köroğlu Destanı'nın Orta Asya ve Anadolu varyantlarının karşılaştırılması bilmek.
10 1537674 Folklorun beş işlevini bilmek.
11 1537675 İslami dönem Türk destanlarını bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4
10 4
11 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr