Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert Escarbit, Edebiyat Sosyolojisi Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi Gisele Sapiro Edebiyat Sosyolojisi Kolektif, Frankfurt Okulu

Dersin İçeriği

Edebiyat sosyolojisinin konu başlıklarını tanıma ve kavrama. Belli başlı edebiyat sosyolojisi çalışma başlıklarını kavram,teori ve uygulama yöntemlerini tanıma. Edebiyat sosyolojisinin yayın dünyasıyla olan ilişkisini tanıma ve kavrama. Edebî dönemleri, eserleri veya yayın dünyasını edebiyat sosyolojisi yöntemleriyle analiz etme ve değerlendirme.

Dersin Amacı

Edebiyatın toplumsal meselelerle olan ilişkisini sosyolojik boyutta inceleme ve analiz etme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta Edebiyat nedir? Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
2 2. Hafta Edebiyat nedir? Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
3 3. Hafta Sosyoloji nedir?Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
4 4. Hafta Sosyoloji nedir?Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
5 5. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
6 6. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
7 7. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
8 8. Hafta Vize Uygulama
9 9. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
10 10. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
11 11. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
12 12. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
13 13. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
14 14. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536645 Edebiyat sosyolojisinin konu başlıklarını tanıma ve kavrama.
2 1536646 Belli başlı edebiyat sosyolojisi çalışma başlıklarını kavram,teori ve uygulama yöntemlerini tanıma.
3 1536650 Edebiyat sosyolojisinin yayın dünyasıyla olan ilişkisini tanıma ve kavrama.
4 1536651 Edebî dönemleri, eserleri veya yayın dünyasını edebiyat sosyolojisi yöntemleriyle analiz etme ve değerlendirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr