Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste okunacak kitaplar ve hakkında yapılan bilimsel çalışmalar her öğretim yılında seçilmesine bağlı olarak güncellenir.

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye’deki çağdaş eserlerin okunup değerlendirilmesi. Edebiyat ödüllerinin içeriğinin dünya ve Türkiye’deki çerçevesiyle bilinmesi. Ödüllü eserlerin okunması ve dolaylı yoldan dünya edebiyatıyla iletişim kurulması. Türkiye’deki ödüllü hikâye, şiir ve romanlar hakkında bilgi toplanması ve analiz edilmesi.

Dersin Amacı

Bu ders, Yeni Türk Edebiyatının güncelle ilgisine odaklanır. Dünya ve Türkiye çapında yapılan edebiyat yarışmalarında ödül alan eserler başta olmak üzere edebiyat dünyasında adı sıkça anılan nitelikli eserleri okuyup değerlendirme imkânı sağlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya edebiyat ödülleri Nobel, The Woman Prize for Fiction
2 Dünya Edebiyat Ödülleri Pulitzer, Man Booker, Hugo
3 Türkiye’deki edebiyat ödülleri Sait Faik Hikâye, Orhan Kemal Roman, Yunus Nadi,Everest yayıncılık, Cumhurbaşkanlığı Sanat, Cemal Süreya Şiir, Necatigil Şiir
4 Edebiyat ve ödül ilişkisinin edebiyat sosyolojisi açısından değerlendirilmesi
5 2019 Nobel ödüllü eser Peter Handke ve tartışmalar
6 2019 Sait Faik Hikâye ödülü Melisa Kesmez Nohut Oda
7 2019 Orhan Kemal roman ödülü Faruk Duman Sus Barbatus
8 2019 Necatigil Şiir ödülü Şavkar Altınel
9 Ara Sınav
10 Man Booker Ödülü Margaret Atwood The Testaments
11 Bernardino Everisto Girl, Woman, Other
12 Orhan Pamuk'un yeni kitabı Veba Geceleri
13 Everest Yayınları 2019 Roman Ödülü Elvan Kaya, At Ağrısı
14 Ödülü reddedenler Jean Paul Sartre, Leyla Erbil

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 1 50 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611434 Dünya ve Türkiye’deki edebiyat ödüllerinden haberdar olur.
2 1611438 Ödül ve eser niteliği hakkında bilgi sahibi olur. Araştırma,değerlendirme, a
3 1611439 Edebiyat dünyasındaki yeni anlatı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1611445 Dünya ve Türk edebiyatındaki birikim hakkında genel bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4
2 3 4 4 3 4
3 3 3 4 3 4
4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr