Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. ilknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Gülsoy Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık Gülayşe Somel Koçak Yaratıcı Yazmanın Hazzı Gökdemir İhsan Kurmaca Alıştırmaları Semih Gümüş Okumak ve Yazmak

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenci dıştan baktığı ve anlamaya çalıştığı edebiyatın üretilme sürecini anlamaya çalışır. Deneyimleyerek edebi eserdeki temel kavramların yerleştirilmesindeki tecrübeyi görmeye çalışır. Yazıya dair tür ve üslup açısından kendisine bir hedef koymaya çalışır.

Dersin Amacı

Yaratıcı Yazarlık kuram ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak Yazarlık uygulamalarını deneyimleme Kurmacanın unsurlarının uygulamalı öğretimi Mekân, zaman, karakter geliştirme,olay örgüsü, synopsis

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazar kimdir? Yazmak öğrenilebilir mi? Yazmaya dair kursların yazar adaylarına verebileceği beceriler. Yazmanın atmosferi 6 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
https://www.yaraticiyazarlik.net/dosya-yazarlik-kursta-ogrenilir-mi/
2 Yazmaya başlayabilmek. Murat Gülsoy Büyü Bozumu kitabından "Sait Faik Nasıl Yazardı? Yaratıcı Yazarlık 2 (1).mp4
https://muratgulsoy.wordpress.com/2014/06/04/sait-faik-nasil-yaziyor/
3 Yaratıcı yazarlıkla kastedilen nedir? Edebiyat kuramı olarak kuralları değiştirmeye çalışmanın laboratuvarı olarak yazarlık kurslarının fonksiyonu. 20 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
http://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/yazma-ugrasi-ve-yaratici-yazarlik-ii-i-2
4 Kurmaca ve unsurları 17 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/383741
5 zaman: neden sonuç ilişkisi Edebî metinlerde zamanın kullanımına dair düşünme denemesi.doc
http://www.ege-edebiyat.org/docs/597.pdf
17 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
6 Kurmaca ve unsurları http://www.turkbilig.com/pdf/201734-525.pdf
17 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
7 Hikâye ve olay örgüsü http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi
17 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
8 hikâye ve olay örgüsü http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi
24 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
9 betimlemeler ve ayrıntılar Yaratıcı Yazarlık.mp4
https://www.academia.edu/20056839/Halide_Edip_%C3%96yk%C3%BCs%C3%BCnde_Betimleme
10 bakış açısı 14df1707999d462ea6556d7b59bdef3b.mp4
https://www.researchgate.net/publication/315482610_Bakis_Acisi_Anlatan_Kim_Goren
11 karakter Tomris Uyar, Çiçek Dirilticileri.pdf
b93b34eb648548c59287b34e4d50e9f0.mp4
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93202
12 Tür olarak hikâye ve roman Google Chrome - OMÜ - Akademik Veri Yönetim Sistemi - Ders İçerikleri - Google Chrome (1).mp4
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/2261/23522.pdf
13 Hangi tür size uygun? Kitap1 - Microsoft Excel - Kitap1 (1).mp4
Hangi türün size uygun olduğunu anlamanın birçok yolu var.doc
14 Genel bakış ve yazılan materyallerin değerlendirilmesi Kitap1 - Microsoft Excel - Kitap1 (1).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 2 5 10
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512231 Yazarlık kuramları hakkında bilgi sahibi olmak Yazma pratiklerini deneyimlemek Kurmacanın temel kavramlarını deneyimlemek (mekan, zaman, olay örgüsü, karakter geliştirme,synopsis oluşturma)
2 1571932 Türler ve üslup farklarını yazarak deneyimlemek. Kendi yazısındaki tür eğilimleri keşfetmek.
3 1571933 Farklı metinlerin klasik, modern ve postmodern yazı üsluplarının farkına varma ve deneyimleme.
4 1571934 Kendi metninin snopsisini oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3
2 3 4 3
3 3 4 3
4 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr