Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maarife Hacıyeva, Folklor Poetikası Birgül Yangın, Barış Manço Fatih Kısaparmak, Ve Ağır Sevdam Cemal Safi, Ya Evde Yoksan Emine Işınsu, Bir Ben Vardır Bende Benden İçerü İskender Pala, Od Elif Şafak, Aşk Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık

Dersin İçeriği

Günümüz halk edebiyatı, elektronik kültür ortamı ve aşıklık geleneği, aşıklık geleneğinin modernize edilmiş örnekleri

Dersin Amacı

Günümüz halk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günümüz Halk Edebiyatı kavramı 1. Günümüz Halk Edebiyatı Kavramı.docx
günümüz halk ed 1. hafta.avi
storage/app/public/skokturk/63750
2. halk edebiyatının üç ana kolu.docx
3.Günümüzde Üretilen Halk Edebiyatı Ürünleri - Fıkra Masal Atasözü vd..docx
4.Günümüzde üretilen halk edebiyatı ürünleri alkış kargış mani vd..docx
5. Folklor Poetikası Nedir.docx
6. Metinlerararası İlişkler.docx
7. Geleneksel Âşık Tarzına Mahalli Örnekler.docx
8. Aşıklık Geleneğinin Modernize Edilmiş Örnekleri.docx
9. Folklor Poetikası Bağlamında Barış Manço - Neşet Ertaş.docx
10. ARASINAV.docx
11. Fatih Kısaparmak.docx
12. Aşık Veysel - Mahzuni.docx
13. Uğur Işılak.docx
2 Halk Edebiyatının üç ana kolu Anonim, Aşık Tarzı Tasavvufi halk edebiyatları) 2. halk edebiyatının üç ana kolu.docx
avys/skokturk/2684-63750
bandicam 2020-10-21 09-07-07-426.avi
3 Günümüzde üretilmeye devam eden anonim halk edebiyatı ürünleri (Fıkra, masal, atasözleri) Günümüz H Ed 3. H asenkron video.avi
3.Günümüzde Üretilen Halk Edebiyatı Ürünleri - Fıkra Masal Atasözü vd..docx
4 Günümüzde üretilmeye devam eden anonim halk edebiyatı ürünleri (Deyimler, alkış, kargışlar, mani vd.) 4.Günümüzde üretilen halk edebiyatı ürünleri alkış kargış mani vd..docx
5 Folklor Poetikası kavramı 5. Folklor Poetikası Nedir.docx
avys/skokturk/2684-63750
6 Metinlerararası İlişkiler 6. H. GÜNÜMÜZ H ED ASENKRON.mp4
6. Metinlerararası İlişkler.docx
7 Geleneksel Aşık tarzına mahallî örnekler 7. H. GÜNÜMÜZ H E ASENKRON (1).mp4
7. Geleneksel Âşık Tarzına Mahalli Örnekler.docx
8 Aşıklık Geleneğinin modernize edilmiş örnekleri (Barış Manço, Uğur Işılak, Fatih Kısaparmak) 8. H. GÜNÜMÜZ HALK ASENKRON.mp4
8. Aşıklık Geleneğinin Modernize Edilmiş Örnekleri.docx
9 “Folklor poetikası” ve Barış Manço, Neşet Ertaş 9. Folklor Poetikası Bağlamında Barış Manço - Neşet Ertaş.docx
avys/skokturk/2684-63750
10 Sınav
11 Fatih Kısaparmak 11. Fatih Kısaparmak.docx
avys/skokturk/2684-63750
10. H. GÜNÜMÜZ HALK ED ASENKRON .mp4
12 Aşık Veysel, Mahzuni 12. H. GÜNÜMÜZ H ED ASENKRON.mp4
12. Aşık Veysel - Mahzuni.docx
13 Uğur Işılak 13. Uğur Işılak.docx
avys/skokturk/2684-63750
13. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
14 Cemal Safi 14. H. GÜNÜMÜZ HALK ED ASENKRON .mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 25 50
2 Final Sınavı 1 45 45
4 Quiz 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426472 Günümüz halk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur
2 1426563 Metin örnekleriyle konuları kavrar
3 1427635 Günümüz halk edebiyatının önemini ve yerini açıklar
4 1428165 Günümüz halk edebiyatının etkilerini açıklar
5 1428900 Günümüz halk edebiyatı ürünlerini karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr