Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Ali Yücel, Edebiyat Tarihimizden Hece dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı Hece dergisi, Türk Öykücülüğü Özel sayısı Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. ve II. Cilt Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü (1,2,3,4,5. Ciltler) Mehmet Kaplan ve arkadaşları, Atatürk Devri Türk Edebiyatı Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı Selçuk Çıkla “Türk Edebiyatında Kanon Edebiyatı ve İnkılap Kanonu”

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II dersinde Türk roman ve hikayesinin Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerinde nasıl bir gelişim gösterdiği üzerinde durulacak; Türk roman ve hikayesinin özellikle Anadolu’ya nasıl açıldığı anlatılacaktır.

Dersin Amacı

Hikaye ve roman alanında büyük bir gelişimin kaydedildiği Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Milli Edebiyat dönemini hazırlayan siyasi koşullar: Savaşlar, anlaşmalar, Osmanlının ekonomik yönden giderek zayıflayan durumu; Yeni Lisan makalesi, fikir hareketleri
2 Tahkikat heyeti ve hikâyecilik: Halide Edip Adıvar “Himmet Çocuk”
3 Tahkikat heyeti ve hikâyecilik: Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Ses Duyan Kız”
4 Türkçülük: Ömer Seyfettin “Hürriyet Bayrakları”
5 Muhalif bir dil: Refik Halit Karay “Şeftali Bahçeleri”
6 Edebiyatın gündelik dili Reşat Nuri Güntekin “Eski Ahbap”
7 Milli Edebiyat Dönemi hikâyesinin şekil özellikleri, içeriğin kullanımı, yerli unsurların kullanımı ve Batı edebiyatı tesiri.
8 Milli Edebiyat Dönemi romanında göze çarpan şekil ve içerik özellikleri
9 Ara Sınav
10 Filibeli Ahmet Hilmi, Amak-ı Hayal
11 Halide Edip Adıvar, Yeni Turan
12 Nihal Atsız, Ruh Adam
13 Tarık Buğra, Osmancık
14 Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 45 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611524 Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat Dönemini hazırlayan siyasi koşulları öğrenir ve değerlendirir.
2 1611528 Dönemin fikir hareketleri ve edebiyat arasındaki yakın ilişkiyi görür ve değerlendirir.
3 1611534 Milli Edebiyat dönemi hikâye yazarlarının metinlerindeki şekil ve içerik özelliklerini alımlar.
4 1611540 Milli Edebiyat Dönemi yazarlarının romanlarının şekil ve içerik özelliklerini alımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4
2 2 3 4 4 4
3 3 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr