Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 1- Akün, Ö. Faruk. “Divan Edebiyatı”. TDVİA, C. 9, s. 389-427. 2-Levent, A. Sırrı. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. 3-Onay, A. Talat. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. 4-Şentürk, A. A.-Kartal, A. (2005). Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. 5-Pala, İskender. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. 6-Dilçin, Cem. (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK. 7-Mengi, Mine (1997). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. 8-İsen, Mustafa-Muhsin Macit v.d. (2002). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker. 9-İpekten, Haluk (2001). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul. 10-Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri), Sayı:415-417. 11- Mermer, A.; Alıcı, L. v.d. (2007). Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara. 12-Büyük Türk Klâsikleri, C. 1-6.

Dersin İçeriği

17. yüzyıl klasik Türk edebiyatının gelişim süreci ve dönem şairlerinin hayatlarından hareketle eserlerinden örneklerin incelenmesi.

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatı VII dersi, 17. yüzyıl Türk edebiyatı hakkında genel bilgi sahibi olmayı, 17. yüzyıl divan şiirini ve şairlerini tanımlayabilmeyi, 17. yüzyıl şiirleri ve şairleri arasında karşılaştırma yapabilmeyi, 17. yüzyıl şiirler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemlemeyi, 17. yüzyıl şairlerini listeleyebilmeyi, 17. yüzyıl şiirini öğrenmek için veri toplayabilmeyi, 17. yüzyıl edebiyatı şiiri hakkında yazılmış kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmeyi hedeflemektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 17. yüzyıl divan edebiyatı. ŞENER DEMİREL_XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREK
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-1. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
2 17. yüzyıl şairleri ve şiir anlayışları ve “Hikemî Tarz” ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-2. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
ŞENER DEMİREL_XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREK
3 Nâbî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) https://islamansiklopedisi.org.tr/nabi
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-3. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
HURİYEÜNAL.pptx
ALEYNA KÖSEOGLU.pptx
ARZU SÜREKCİ - XVII. YÜZYIL BEYİT ŞERHİ ÖDEVİ.pptx
EBRAR KARADERİLİ.pptx
Nâbi'nin Bir Beyitinin Şerhi -Muhammed Yiğit Yazıcı-17020260.pptx
OĞUZHAN DEMİRBAŞ-Beyit şerhi ödev.pptx
4 Nâbî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) BERNA BOZKURT.pptx
FATMA ALTUN.pptx
GAMZE BÜYÜKARSLAN.pptx
GAYE KORKMAZ.pptx
NERGİSHAN TUNA.pptx
RABİA BOZ.pptx
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-4. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
5 Nefî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) Metin Akkuş-Nefî.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/nefi
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-5. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
KADER YILDIRIM.pptx
LEYLA AKSU.pdf
MERVE YILMAZ.pptx
Mutlu Can İŞCİ.pptx
Seda Karagöz.pptx
SİNEMNUR ÇAĞLAR.pptm
6 Nefî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) AHMET UĞUR YILMAZ.pptx
ARSLAN KAYA.pptx
ARZU AYAN.pptx
BAHAR AKAR.pptx
BÜŞRA EZBİDER.pptx
EBRU BULUT.pptx
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-6. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/nefi
7 Şeyhülislam Yahya (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) Büşra Kapancı.pptx
Döne Türk.pptx
Merve Göktaş.pptx
Yeşim Ateş Yılmaz.pptx
Zekiye Yılmaz.pptx
https://islamansiklopedisi.org.tr/yahya-efendi-zekeriyyazade
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-7. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
Şeyhülislam Yahyâ-İslam Ansiklopedisi.pdf
8 Şeyhülislam Yahya (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) Ece Yurtsever.pptx
Ecem Sarali.pptx
Elif Nur Gezer.pptx
Emirhan Sekmen.pptx
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-8. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
9 Ara sınav
10 Neşâtî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010733.pdf
Neşâtî-İslam Ansiklopedisi.pdf
Aslıhan Ersan.pdf
Bahar KILIÇ.pptx
Bilal ORHAN.pptx
BURCU ÖZGÜRER.pptx
Buse ERTAN.pptx
Nurbanu Yılmaz.pptx
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-10. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
11 Neşâtî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) CANSU KESKİNER.pptx
ERCAN KARABELA.pdf
EVRA ERÖZBEK.pptx
GAMZE EZGİ AYDIN.pptx
12 Neşâtî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-12. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
Gizem Aydın.ppt
Gülsün Hilal Bekdemir.odt
Hacer Pirgayıpoğlu.pptx
Halise Uzun.pptx
İlknur Kalkan.pptx
Kübra Çelik.pptx
13 Niyâzî-i Mısrî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) HİLAL NİSA ŞEN.pdf
MERVE AYIK.pptx
MERVE DOĞAN.pptx
MUHAMMED ALİ YİRİ.pptx
NAGEHAN ÇUHA.pptx
ONUR ÇALIŞKAN.pptx
ÖZGENUR KARAKUŞ.pptx
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-13. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/niyazi-i-misri
NİYÂZÎ-İ MISRÎ-İslam Ansiklopedisi.pdf
14 Niyâzî-i Mısrî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler) ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-14. DERS-ASENKRON VİDEO.mp4
Sena Köroğlu.pdf
Taha Kılıç.pptx
UBEYDE BARUT .PPTX
Zülbiye Kaya.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 3 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 2 10 20
54 Ev Ödevi 4 7 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572035 17. yüzyıl divan şiirini ve şairlerini tanımlayabilir.
2 1572036 17. yüzyıl şiirleri ve şairleri arasında karşılaştırma yapabilir.
3 1572037 17. yüzyıl edebiyatı şiiri hakkında yazılmış kaynakları etkili bir şekilde kullanabilir.
4 1572038 17. yüzyıl edebiyatı şiirleri ve şairleri arasında karşılaştırma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr