Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğretim Görevlisi Günay Kayhan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K.1 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch. Hueber Verlag K. 2 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Arbeitsbuch. Hueber Verlag / Kitabın CD leri ve Audio ses dosyaları. Kıtabın web sayfası: www.hueber.de Sözlükler Langenscheidt Online sözlükler Langenscheidt.de Duden.de

Dersin İçeriği

Temel Almanca dil bilgisi kuralları ve telaffuz şekilleri aktarılacaktır. Öğrencilerle işlenecek bu dersin içeriğinde Alfabe Tanıtım, Kelime Bilgisi, Kelimeleri Okuma ve Heceleme, Cümle Yapısı, Olumlu ve Olumsuz Cümleler, Sayılar, Saatler, Günler, Aylar ve Mevsimler, Cümle Öğeleri (Özne, Yüklem ve Tümleç), Fiil Çekimleri (Düzenli ve Düzensiz Fiiller) ile Tekil ve Çoğul konuları işlenecektir. Yazma ve Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Dil Portfolyosu A.1 Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca: - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Selamlaşmak, kendini ve başkasını tanıtmak 2.Adını ve ülkesini sormak Türkçe Lek 1.mp4
Menschen A1.1 Lektion 1.docx
2 1. Alfabe ve “olmak” “gelmek” “adı olmak”fiilleri çekimi 2. Basit cümle 3.Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L01_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
MenschenA1.1 Lektion 1 Aufgabe 1.docx
3 1. “yapmak, çalışmak, ikamet etmek” ve sahip olmak fiilleri çekimi 2. Meslekler- “olarak—de -da, yanında,-de -da-içinde” edatları Türkçe Lektion 2.mp4
Menschen A1.1 Lektion 2.docx
4 Konuşma becerisi Türkçe Menschen A1.1 Lektion 2 Aufgabe 2.docx
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
5 1.Olumsuzluk sözcüğü “ değil” 2. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
6 1. Ses dosyası 2.Film Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_04.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_05.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L02_Im_Rhythmus_sprechen.mp3
7 1. İyelik zamiri “benim-senin” 2. “Evet-hayır-bilakis” soruları 3. Soru zamirli sorular ve cevap ifadeleri Türkçe Menschen A1.1 Lektion 3.docx
Asenkron Lektion 3.mp4
8 1. Ses değişimi olan fiil çekimleri -örnek “konuşmak”fiili 2. Aile-“hangi” soru zamiri 3. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe Ekran görüntüsü 2020-11-21 223042.png
Ekran görüntüsü 2020-11-21 223203.png
9 Ara Sınav
10 1. Fiyat sorma ve cevap verme (Wie viel kostet denn der Tisch?) 2.Sıfatlar 3. Belirli Artıkel der,die,das ve şahıs zamirleri er,sie,es. 4.Sayılar (100 -1000 000 ) Türkçe Lektion 4.mp4
Menschen A1.1 Lektion 4.docx
11 1. Alıştırma Kitabı 2. Ses dosyaları-Film 3. Örnek alıştırmalar Türkçe 341901_L04_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
MenschenA1.1 Lektion 4 Aufgabe 4.docx
12 1.Belirsiz Artikel -ein-ve olumsuzluk kelimesi -kein- 2. Nesneleri tanımlama 3.Resmi evrak doldurma 4.Internetten alışveriş Türkçe Menschen A1.1 Lektion 5.docx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/190137
13 1.Dinleme – Ses dosyaları-Konuşma çalışmaları 2. Alıştırma kitabı 3. Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe 341901_L05_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
Menschen A1.1 Lektion 5 Aufgabe 5.docx
14 1.Belirsiz Artikel “bir” ve olumsuzu 2.Tekil çoğul artikel 3.Tekil çoğul isimler Türkçe MENSCHEN A1.1. LEKTION 6..docx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197789
15 1. Dinleme-Ses dosyaları-Konuşma çalışması 2. Alıştırma kitabı 3.Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe https://avys.omu.edu.tr/video/2/202464
341901_L06_Audiotraining_Grammatik_02.mp3

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1815208 Alanında yeterli olacak düzeyde ( Avrupa Dil Portfolyosu A1 düzeyi) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1815209 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1815205 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1815207 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1815210 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1815206 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr