Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Uyanık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [3] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002 [5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ

Dersin İçeriği

Kimyaya giriş, Atomun yapısı, kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, sıvılar ve katılar.

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, atomun yapısını anlatmak, kimyasal bağ oluşumlarını açıklamak, molekül geometrisi ve kimyasal eşitlikler hakkında bilgi vermek, Katılar, sıvılar ve gazların kimyasal özelliklerini açıklamak, Çözelti derişimlerinin hesaplanmasını ve çözeltilerin hazırlamasını incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimya nedir, kimyaya giriş, element ve bileşik kavramları https://www.loom.com/share/a27cbd0ff8f344e7be6663c4f2dde209
1 Genel kimya I Giriş.pdf
2 Atom teorileri https://www.loom.com/share/e3316df2fa9e4bdd8003e42aff1136d6
2 Atomun Yapısı.pdf
3 Atom altı taneciklerin adları ve özellikleri https://drive.google.com/file/d/1c7tZ4yLsiSqe1JAUEFv5SE6H9-zOSBj1/view?usp=shari
3 Kimyasal Bağlar.pdf
4 Kimyasal bağ çeşitleri ve bunlar arasındaki farkları 4 Molekül geometrisi.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OaUO5tb2dqbdRIAcE5ae8nap8Jx2oZCn/view?usp=shari
5 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesi 5 Kimyasal eşitlikler.pdf
https://drive.google.com/file/d/13J-_0vW0KkgQAB-KcqIoJf6pFRI66Z58/view?usp=shari
6 stokiyometrik hesaplamalar 6 Gazlar ve özellikleri.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SKUuD6UM6u9oqEytyvI0g7M3KRAOLBpm/view?usp=shari
7 Isı ve sıcaklık 7 Sıvılar ve hal değişimleri.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
8 Termokimyasal eşitlikler 8 Katılar ve kristal yapılar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
9 Arasınav https://drive.google.com/file/d/1aldELef0E4uV6I7AnB5CllN-232G1Pk-/view?usp=shari
10 Gaz basıncı, açık hava ve kapalı kaplarda basınç https://drive.google.com/file/d/1xM5o7oXlDza2wIkpJQY7PYXN7vlKb9sV/view?usp=shari
11 Gaz yasaları https://drive.google.com/file/d/1BaCkCveKWE6SwSLF2Y-l-sP8NBFHG3BL/view?usp=shari
12 Difüzyon-efüzyon https://drive.google.com/file/d/1esc8nxoPDQYduS33hlXWayTtRe2HapOK/view?usp=shari
13 Sıvılar https://drive.google.com/file/d/1NM2VXBw0ItXYLNLsk4mBXHzxrRAqboYx/view?usp=shari
14 Katılar https://drive.google.com/file/d/1NM2VXBw0ItXYLNLsk4mBXHzxrRAqboYx/view?usp=shari
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 6 4 24
9 Problem Çözümü 6 4 24
11 Soru-Yanıt 7 5 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476560 Atom, element ve bileşik kavramlarını ve ilgili ilişkileri bilir.
2 1476561 Kimyasal bağ çeşitlerini bilir ve bunlar arasındaki farkları açıklar.
3 1476562 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesini ve stokiyometrik hesaplamaları bilir.
4 1476563 Gaz basıncını tanımlar, açık hava ve kapalı kaplarda basıncın nasıl ve hangi cihazlarla ölçüleceğini bilir
5 1476564 Sıvıların buharlaşmasını, buhar basıncını, kaynama noktasını, buharlaşma ısısını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3 2
3
4
5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr