Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Pelin KASAP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Daniel, W.W.(1999). BIOSTATISTICS, A Foundation for Analysis in the Health Sciences, Seventh Edition, John Wiley&Sons, New York. 2. Spiegel, M.R., Stephens, L.J.; Esin A ve Çelebioğlu, S. (1999). Teori ve Problemlerle İstatistik, Üçüncü baskıdan çeviri, Nobel Yayın. 3. Er, F. ve Peker, K.Ö. (2009). Biyoistatistik, TC Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir. 4. Apaydın, A., Kutsal, A. ve Atakan, C. (2002). Uygulamalı İstatistik, Klavuz Pazarlama, Ankara. 5. Karagöz, Y. (2015). SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri için, Nobel Yayınevi. 6. Özdamar, K. (2015). SPSS ile Biyoistatistik, 10.Baskı, Nisan kitabevi Yayınları. 7. Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. (2002). Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.

Dersin İçeriği

Biyoistatistiğe Giriş, temel kavramlar ve tanımlar; Verilerin toplanması, özetlenmesi ve sunulması; Tanımlayıcı İstatistikler-Merkezi Eğilim Ölçüleri, Tanımlayıcı İstatistikler-Değişim Ölçüleri; Önemli olasılık dağılımları ve Biyoistatistikteki uygulamaları (Binom, Poisson, Normal); Merkezi Limit Teoremi, Hipotez testi ve güven aralığı; Regresyon ve Korelasyon Analizi; Tek ve iki örneklem testleri ve Biyoloji alanında uygulamaları; Bir-yönlü Varyans Analizi (ANOVA), iki-yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Biyoloji alanında uygulamaları; Parametrik Olmayan Testler; Ki-Kare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemlerin çözümünde doğru istatistiksel analiz yöntemlerini seçmelerini ve sonuçları yorumlamalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe Giriş, temel kavramlar ve tanımlar https://www.loom.com/share/16b2a406782e41318734f07066eed177
Biyoistatistik 1.Hafta.pdf
2 Verilerin toplanması, özetlenmesi ve sunulması https://drive.google.com/file/d/1XLWH-DnOTARw8hKWIlAapwulj-s-AgIF/view?usp=shari
Biyoistatistik 2.Hafta.pdf
3 Tanımlayıcı İstatistikler-Merkezi Eğilim Ölçüleri https://drive.google.com/file/d/1yt8Dy2hSAAZku9_tFdQ2Iiq6Fl-Gz7to/view?usp=shari
Biyoistatistik 3.Hafta.pdf
4 Tanımlayıcı İstatistikler-Değişim Ölçüleri https://drive.google.com/file/d/1l4mtL66R9BVz9eBD8iDdL2bqtUDsDNkq/view?usp=shari
Biyoistatistik 4.Hafta.pdf
5 Rastgele değişken, dağılım fonksiyonu, dağılım fonksiyonunun özellikleri, kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonları, beklenen değer ve varyans https://drive.google.com/file/d/1dGauA0PlWWNCviatXrvo7QdlZt4VAnU3/view?usp=shari
Biyoistatistik 5. hafta.pdf
6 Önemli olasılık dağılımları ve Biyoistatistikteki uygulamaları (Bernoulli, Binom) Biyoistatistik 6.hafta.pdf
https://drive.google.com/file/d/1X2p5QqEE5CFvKfjWrM2Gt_8bWXENJtt6/view?usp=shari
7 Önemli olasılık dağılımları ve Biyoistatistikteki uygulamaları (Poisson, Normal) Biyoistatistik 7.hafta.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-y8x95E9WZi11Fa2BU8fwV1BIvk7xmbt/view?usp=shari
8 Ara Sınav
9 Merkezi Limit Teoremi, Kitle ortalaması için hipotez testi ve güven aralığı https://drive.google.com/file/d/1UdsQNcVMkOpVYYbe20NQI9UFxpRMpohX/view?usp=shari
10 iki kitle ortalaması arasındaki fark için hipotez testi ve güven aralığı https://drive.google.com/file/d/1FuxsvGm05PThjk2P3UVVai-KZspx_GjA/view?usp=shari
11 Bağımlı iki kitle ortalaması arasındaki fark için hipotez testi ve güven aralığı https://drive.google.com/file/d/11MGl4n3iLLHrZ7WQMHZ111VMy4m9ZHRC/view?usp=shari
12 Regresyon Analizi ve Korelasyon; Basit Doğrusal Regresyon https://drive.google.com/file/d/1o80dN5VOTO8P8IJvaC9Q8BjHml87GDCz/view?usp=shari
Regresyon Analizi ve Korelasyon katsayısı_Biyoistatistik.pdf
13 Bir-yönlü Varyans Analizi (ANOVA), iki-yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Biyoloji alanında uygulamaları Biyoistatistik 13. hafta.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y-gRsCxPdr1ArG0rAMOU_6_VXyn9HYno/view?usp=shari
14 Parametrik Olmayan Testler; Ki-Kare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi Biyoistatistik 14.Hafta.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ODNolrucRNFauTaq-hgvLVaZNnuCKhUs/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459604 Biyolojik olayların tabi oldukları frekans dağılımlarını tanır ve olayları bu dağılımlara uygun olarak sınıflayabilir.
2 1459606 Karşılaşılan bilimsel problemlerin çözümünde doğru istatistik analiz yöntemini seçebilir ve sonuçları yorumlayabilir
3 1459605 Biyoloji alanındaki temel değişkenleri birbirinden ayırabilir ve kategorize(sürekli, aralıklı, isimsel ve sıralı ) edebilir.
4 1459608 Öğrenci evren kavramı içerisinde, evreni temsil edecek nitelikte alt örneklem almayı, örneklemden elde edeceği bulguların kapsama alanını tanır.
5 1459609 Toplum-örneklem-birim kavramından birimin ölçme işlemi gerektirdiğini, ölçülebilirlik ve ölçme hassasiyeti saptandıktan sonra veri grubu toplanabileceğini kavrar.
6 1459607 Biyoloji disiplinleri içinde doğru veri toplayabilir, gruplandırır ve analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3 1
2 3 2 3 3 3 3 2 2 1
3 2 3 2 3 3 4 3 3 1
4 3 3 4 4 3 2 2 2 1
5 2 4 3 2 3 2 3 4 1
6 4 3 4 3 4 3 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr