Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Algan, G., Toker, C. 1990. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kitabı. Ankara Ün. Fen Fak. Yay. No: 139. Çakırlar, H., Doğan, C., Özmen, E. Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası Palme Yayıncılık, Ankara , 2009. Chicago University The Plants Project. Plants: A Virtual Herbarium of the Chicago Region. http://www.vplants.org

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği öğrencilere hücresel yapıları ışık mikroskobu kullanarak gösterilmesi ve temel moleküler biyoloji tekniklerin öğretilmesidir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere hücre biyolojisinin genel özelliklerini tek hücrelilerden çok hücreli mekanizmalara kadar tanıtmak ve öğrencilerin hücresel yapılar ile moleküler teknikler konuda temel tecrübeleri edinmedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Biyoloji Laboratuvara Giriş: Laboratuvar Kuralları ve Ekipman Tanıtımı https://meet.google.com/rvy-ufub-zsp
RAPOR FORMATI.docx
rvy-ufub-zsp (2020-10-13 at 00_19 GMT-7).mp4
LAB KURALLARI.mp4
genel biyoloji lab 1.hafta.pptx
derse giriş_tanıtım.mp4
genel biyoloji lab derse giriş.docx
LAB 1.pdf
2 Mikroskop kullanımı ve preparat hazırlanması https://meet.google.com/iou-kesw-fsm
iou-kesw-fsm (2020-10-20 at 00_22 GMT-7).mp4
Mikroskop Kullanımı.mp4
genel biyoloji lab 2.hafta.pptx
LAB 2.pdf
3 Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler eiq-akzk-eum (2020-10-27 at 00_26 GMT-7).mp4
https://meet.google.com/eiq-akzk-eum
genel biyoloji lab 3. hafta.pptx
Prokaryot ve Ökaryot Hücreler (Biyoloji _ Bakteriler ve Arkeler).mp4
https://drive.google.com/file/d/1X6ndIi3CjAlOEGhMrjUWdI5wBNwShcth/view?usp=shari
LAB 3.pdf
4 Canlılığın Kimyası: Makromoleküller (Protein, Karbonhidrat ve yağlar) https://meet.google.com/tmq-kvma-xsu
genel biyoloji lab 4.hafta.ppt
tmq-kvma-xsu (2020-11-02 at 23_28 GMT-8).mp4
https://drive.google.com/file/d/1X6ndIi3CjAlOEGhMrjUWdI5wBNwShcth/view?usp=shari
Karbonhidratlar Yağlar Proteinler Özet.mp4
LAB 4.pdf
5 Canlılığın Kimyası: Nükleik asitler ve izolasyonları zdv-tkfe-rwz (2020-11-09 at 23_21 GMT-8).mp4
genel biyoloji lab 5. hafta.pptx
LAB 5.pdf
DNA’nın Moleküler Yapısı (Biyoloji _ Biyomoleküller).mp4
https://meet.google.com/zdv-tkfe-rwz
6 Polimeraz Zincir Reaksiyonları csw-ymsi-kcf (2020-11-16 at 23_22 GMT-8).mp4
Polimeraz Zincir Reaksiyonu - PCR (Biyoloji _ Biyomoleküller).mp4
https://meet.google.com/csw-ymsi-kcf
genel biyoloji lab 6. hafta.pptx
7 Jel elektroforez ve görüntüleme sistemleri https://meet.google.com/nod-sjxg-kvg
genel biyoloji lab 7. hafta.pptx
Jel Elektroforezi (Biyoloji _ Biyomoleküller).mp4
nod-sjxg-kvg (2020-11-23 at 23_31 GMT-8).mp4
8 Kromozomlar ve karyotip analizi https://meet.google.com/qte-pyca-jgt
genel biyoloji lab 8. hafta.pptx
9 VİZE https://meet.google.com/nmt-gffv-gjk
10 Gen ifade analizleri https://meet.google.com/xps-hgdf-sjj
genel biyoloji lab 9. hafta.pptx
11 DNA dizi analizi ve hastalık tayini https://meet.google.com/mfz-rjek-puk
genel biyoloji lab 10. hafta.pptx
12 Protein ifade analizleri https://meet.google.com/giu-gzsa-kxc
genel biyoloji lab 11.hafta.pptx
13 Rekombinant DNA teknolojisi https://meet.google.com/jgg-uwoj-oea
genel biyoloji lab 12.hafta.pptx
14 Patojenler ve aşı üretimi https://meet.google.com/uro-nkrh-aka
genel biyoloji lab 13.hafta.pptx
15 FİNAL https://meet.google.com/jgc-vrch-nnb

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 13 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456110 Hücresel yapı ve organizasyonun kavranılması.
2 1535737 Hücre bölünmesi ve temel genetik kavramların öğrenilmesi.
3 1535738 Öğrenci ışık mikroskobunu yeterli düzeyde kullanmayı öğrenecektir..
4 1535739 Öğrencinin hücresel dokudan kesit almayı tecrübe edeceklerdir.
5 1535740 Öğrenciler temel organik molekülleri ve hücresel sistemdeki görevleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
6 1535741 Nükleik asit izolasyonu ve temel moleküler deneyleri öğrecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 4 2 3 4 3
2 3 2 3 5 4 4 5 3
3 5 3 3 4 3 3 2 4
4 4 4 4 2 3 4 3 4
5 4 3 3 3 3 5 4 4
6 3 4 3 3 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr