Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Genetik Kavramlar, William S. Klug , Michael R. Cummings, Palme Yayınevi, 2012 -Genetik, Hugh Fletcher, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015. -Temel genetik, Turgut Ulutin (editör), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 2009.

Dersin İçeriği

Kalıtımın biyolojik esasları ve hücre bölünmesi, Mendel genetiği (monohibrit, dihibrit ve trihibrit kalıtım), genetikte olasılık, Mendel genetiğinin uzantıları, ekivalent ve letal genler, çok alelli genler, ökaryotlarda kromozom haritalama, canlılarda eşey tayini ve eşey ile ilgili kalıtım, kromozom mutasyonları, çekirdek dışı kalıtım, kantitatif kalıtım, populasyon genetiği

Dersin Amacı

Öğrencilere kalıtımın biyolojik esasları, Mendel genetiği ve uzantıları, kromozom haritalama ve populasyon genetiği konularında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe Giriş Genetiğe Giriş.pptx
2 Kalıtımın Biyolojik Esasları ve Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz) Mitoz ve Mayoz.pptx
3 Mendel Genetiği (Monohibrit Kalıtım, 3:1 orantısı) Mendel Genetiği.pptx
4 Mendel Genetiği (Dihibrit ve Trihibrit Kalıtım), Genetikte Olasılık https://www.nature.com/scitable/topic/genetics-5/
https://www.nature.com/scitable/definition/dihybrid-cross-dihybrid-303/
5 Mendel Gentiğinin Uzantıları (3:1 orantısından sapmalar; Ekivalent ve Letal genler) Mendel Genetiğinin Uzantıları-I.pptx
6 Mendel Genetiğinin Uzantıları (Dihibrit kalıtımdaki 9:3:3:1 orantısından sapmalar) Mendel Genetiğinin Uzantıları-II.pptx
7 Çok Alelli Genler https://www.nature.com/scitable/topicpage/genetic-dominance-genotype-phenotype-r
8 Ökaryotlarda Kromozom Haritalaması Ökaryotlarda Kromozom Haritalama.pptx
9 Ara Sınav http://blog.omu.edu.tr/oidb/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2019-2020-B%C3%B
10 Canlılarda Eşey Tayini ve Eşey ile İlgili Kalıtım Eşey Belirlenmesi ve Eşey Kromozomları.pptx
11 Kromozom Mutasyonları Kromozom Mutasyonları.pptx
12 Çekirdek Dışı Kalıtım Çekirdek Dışı Kalıtım.pptx
13 Kantitatif Kalıtım Nicel (Kantitatif) Kalıtım - Populasyon Genetiği.pptx
14 Populasyon Genetiği Nicel (Kantitatif) Kalıtım - Populasyon Genetiği.pptx
15 Final Sınavı http://blog.omu.edu.tr/oidb/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2019-2020-B%C3%B
16 Final Sınavı http://blog.omu.edu.tr/oidb/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2019-2020-B%C3%B

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459343 Kalıtımın biyolojik esaslarını tanımlayabilir.
2 1459344 Mitoz ve mayoz bölünmeyi ayrıntılı olarak anlatabilir ve karşılaştırabilir.
3 1459345 Mendel'in kalıtımın esaslarını ortaya çıkarmak için geliştirdiği deneysel yaklaşımı açıklayabilir.
4 1459346 Monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamaları teorik olarak yapabilir.
5 1459347 Kodominant ve letal genlerin fenotipe etkilerini tartışabilir.
6 1459348 Ökaryotik organizmalarda bağlantı haritalarının oluşturulmasını açıklayabilir.
7 1459349 Çeşitli organizmalarda cinsiyet farklılaşmasının mekanizmasını açıklayabilir.
8 1459350 Kromozom sayısında ve düzenlenişinde meydana gelen mutasyonları tanımlayabilir.
9 1459351 Çekirdek dışı kalıtım prensiplerini açıklayabilir.
10 1459352 Bir populasyondaki alel ve genotip frekanslarını Hardy-Weinberg yasasını kullanarak hesaplayabilir.
11 1459353 Önerilen kalıtım modelini istatistiksel olarak test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 3 2 2
2 5 5 4 3 3 3 2 2
3 5 5 4 3 3 3 2 2
4 5 5 4 3 3 3 2 2
5 5 5 4 3 3 3 2 2
6 5 5 4 3 3 3 2 2
7 5 5 4 3 3 3 2 2
8 5 5 5 3 3 3 2 2
9 5 5 4 3 3 3 2 2
10 5 5 4 3 3 3 2 2
11 5 5 4 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr