Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bailey, J.E., Ollis, D.F., “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, (1986). Shuler, M.L., Kargi, F., Bioprocess Engineering (Basic Concepts), Prebtice-Hall, Inc., 1992, 479 pages. Atkinson, B. And Mavituna, F., 1983, Biochemical Engineering and Biotechnology Handbbok, The Nature Pres, Nort Yorkshire, England. Palmer,T., 2001, “Enzymes Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry” , Horwood Series in Chemical Science, Bodmin, England.

Dersin İçeriği

çevresel ve endüstriyel biyoteknolojisinde kullanılan teknikler ve uygulamaları, gen transferleri, biyogüvenlik ve risk değerlendirme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin biyokatalizörleri, biyokimyasal reaksiyonların özelliklerini, kavramasını, biyodönüşümlerin kinetik temellerini ve biyoproseslerin incelenerek çevresel ve endüstriyel biyoteknoloji çalışmalarının kavranmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevresel ve endüstriyel biyoteknolojiye giriş Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma 1- içerik.pptx
2 Mikrobiyal hücre yapısı ve fonksiyonu Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma 2- Mikrobiyal hücre yapısı ve fonksiyonu.pdf
3- Mikrobiyal gelişim.pptx
3 Endüstriyel biyoteknolojide kullanılan türler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma endüstriyel mikroorganizmalar.pdf
4 Mikrobiyal metabolizma Yok Yok metabolizma.pdf
5 Fermentasyon besiyerleri ve fermentasyon sistemleri Yok Yok https://www.eahp.eu/sites/default/files/files/01_06_Production_%26_downstream_pr
6 Fermentasyon öncesi ve sonrası işlemler Yok Yok https://www.youtube.com/watch?v=o0cF5-pLuoE
https://www.youtube.com/watch?v=qbXtN-AiThQ
7 Endüstriyel enzimler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Enzimler ve biyoteknolojide kullanım alanları.pdf
8 Ara sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9 Endüstriyel enzimler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Enzimler ve biyoteknolojide kullanım alanları.pdf
10 Yakıtlar ve endüstriyel kimyasallar Yok Yok Biyoyakıtlar.pdf
fb_385_2014_1_21_45215266-c390-4688-b964-43a75aa6f0cd.pdf
SAUFBE-55707-REVIEW-ADIGUZEL.pdf
11 Biyokütle dönüşümleri ve uygulamaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Mikroorganizmalar aracılığıyla üretilen endüstriyel ürünler.pdf
12 Biyokatalizörler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Mikroorganizmalar aracılığıyla üretilen endüstriyel ürünler.pdf
13 Biyomineralizasyon Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Atık su arıtımı.pdf
14 Biyoteknolojinin Geleceği ve Türkiye'de ve yurt dışında uygulamalar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459775 Çevresel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
2 1459773 Endüstriyel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
3 1459774 Biyoproseslerde transfer olaylarını kavrayabilme.
4 1459776 Biyokatalizör kavramını, hücresel faaliyetlerin kontrolünün biyokimyasal reaksiyonlardaki önemini kavrayabilme.
5 1459777 DNA’nın moleküler yapısı ve kromozomlar, replikasyon, transkripsiyon, translasyon
6 1459778 Biyoremedisyon kavramlarını kavrayabilme
7 1459772 Biyoyakıtlar konusunda kritik analitik düşünceye sahip olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 5
2 4 4 5 5 4 5 4 5
3 5 5 4 4 4 4 5 4
4 5 5 4 5 4 5 5 4
5 4 5 4 5 5 4 5 5
6 5 4 5 4 5 3 5 4
7 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr