Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Sezgin GÜNEŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Tıbbi Genetiğin Esasları, S. Edwards Tobias, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014. • Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Halil Kasap, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2017. • Genetic Epidemiology, M. Dawn Teare, Humana Press, New York, NY, 2011. • Medical Genetics, Lynn B. Jorde, John C. Carey, Michael J. Bamshad, Elsevier, Philadelphia, 2010.

Dersin İçeriği

İnsan genetiğine giriş, mutasyon tespit yöntemleri, otozomal monogenik hastalıkların moleküler mekanizması, gonozomal monogenik hastalıkların moleküler mekanizması, Mendel dışı kalıtım ve ilişkili genetik hastalıklar, kromozom anomalileri, kalıtsal metabolik hastalıkların moleküler mekanizması, poligenik genetik hastalıklar, gelişim genetiği, davranış genetiği, kanser genetiği, farmakogenetik, genetik testler ve gen terapisi

Dersin Amacı

Öğrencilerin kromozomal ve mitokondriyal kalıtıma bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların moleküler mekanizması hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan genetiğine giriş
2 Mutasyon tespit yöntemleri
3 Otozomal monogenik hastalıkların moleküler mekanizması
4 Gonozomal monogenik hastalıkların moleküler mekanizması
5 Mendel dışı kalıtım ve ilişkili genetik hastalıklar
6 Kromozom anomalileri
7 Kalıtsal metabolik hastalıkların moleküler mekanizması
8 Poligenik kalıtım
9 Ara sınav
10 Gelişim genetiği
11 Davranış genetiği
12 Kanser genetiği
13 Farmakogenetik
14 Genetik testler ve gen terapisi
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463021 İnsan genetiği konusunu ayrıntılı olarak öğrenir.
2 1463022 Mendel kalıtımı özelliği gösteren genetik hastalıkların moleküler mekanizmasını ayrıntılı olarak tanımlar.
3 1463023 Çekirdek dışı kalıtım özelliği gösteren genetik hastalıkların moleküler mekanizmasını ayrıntılı olarak tanımlar.
4 1463024 İmmünogenetik ve gelişim genetiği kavramlarını açıklar.
5 1463025 Genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan modern tanı ve tedavi yöntemlerini karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 1
2 4 4 3 2 2
3 4 4 3 3
4 4 4 3 3
5 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr