Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay YILDIRIM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bioengineering in Cell and Tissue Research, Gerhard M. Artmann, Shu Chien, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008. • Systems Biomechanics of the Cell, Ivan V. Maly, Springer, 2013. • Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook, B. Atkinson, F. Mavituna, Stockton Press, MacMillan Publishers, 1991. • Encyclopedia of Bioprocess Technology, M.W. Flickinger, S.M. Drew, John Wiley&sons, 1999.

Dersin İçeriği

Biyomühendisliğin tanımı, çalışma alanları, yararlandığı bilim dalları; Biyomühendisliğin mevcut durumu ve geleceği; Mühendislik ve biyolojik yaklaşımların biyoteknolojik problemlerin çözümünde kullanılması; Biyomühendislikte etik kavramı

Dersin Amacı

Bu dersin amacı biyomühendislik yaklaşımlarının uygulandığı değişik alanları öğrenciye tanıtmak ve bu alanlardaki problemleri çözmek için gerekli teknik altyapıyı anlatmaktır. Ayrıca biyomühendislik çözümlerinin global ve sosyal etkisi, biyomühendislikte etik konuları da tartışılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomühendisliğe Genel Bakış
2 Canlılarda Hücresel ve Moleküler Yapılar
3 Kütle Korunumu, Dönüşüm ve Kinetik
4 Biyoenerjetik
5 Biyoteknolojide Uygulama ve Tasarım
6 Hücresel Teknolojiler
7 Tıp Mühendisliği
8 Akışkanlar Mekaniği
9 Vize sınavı
10 Biyomekanik ve Biyomateryaller
11 Farmakokinetik
12 İnvasiv olmayan sinyal işleme
13 Biyomühendislikte etik
14 Genel tekrar
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
11 Soru-Yanıt 11 3 33

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464283 Biyomühendislik alanı ile ilgili teorik altyapıyı açıklayabilecek.
2 1464284 Biyomühendislik uygulama alanlarını ayırt edebilecek.
3 1464285 Biyomühendislikte tasarım prensiplerini tanımlayabilecek.
4 1464286 Biyomühendislik teknikleri ile ilgili çözülebilecek problemleri tanımlayabilecek.
5 1464287 Biyomühendislikte etik problemleri tartışabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 3 2 3
2 3 3 2 3 3 4 2 3
3 4 3 5 4 4 4 3 3
4 3 3 5 4 5 3 3 4
5 2 3 2 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr