Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.

Dersin İçeriği

Girişimci bireyin özellikleri, inovatif düşünce ve üretimi, iş planı hazırlama.

Dersin Amacı

Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimci bireyde bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler. girişimcilik.ppt
2 Girişimcilik, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcinin Özellikleri girişimcilik-2.ppt
3 girişimcilik fikrinin oluşumu girişimcilik idea.pdf
4 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama girişimcilik 4.pdf
5 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama girişimcilik 5.pdf
6 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama girişimcilik 6-Business-Planning.pdf
7 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama girişimcilik 6-Business-Planning.pdf
8 Ara Sınav
9 Proje Yazma Çalışması ( 1.2.3.4. Bölümler) 2. Proje nedir,fikir nasıl oluşur.pptx
10 proje yazma Çalışması ( 1.2.3.4. Bölümler) 4.Proje Yazımı,başlık,özet,amaçhedef,özgünlük.pptx
11 proje Yazma Çalışması ( 1.2.3.4. Bölümler) 3.Destek kuruluşları.pptx
12 Proje Yazma Çalışması (1.2.3.4. Bölümler) 5.Proje onerileri inceleme sureci.pptx
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 0 50 1
39 Rapor Sunma 0 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 9 1 9
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
49 Performans 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459753 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir.
2 1459754 Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilecektir
3 1459755 İş planı ve iş modeli oluşturabillir.
4 1459756 Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir.
5 1459757 İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 2 4 3 3 4
2 4 3 4 4 3 4 4 3
3 2 3 2 4 4 3 3 3
4 3 3 3 3 4 4 2 2
5 3 4 5 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr