Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Terrence E. Deal, Kurumiçi Halkla İlişkiler Kutlamalar, Ritüeller, Törenler, Ödüller, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2001. Erol, E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. Solmaz, B., (2011), Kurumsal İletişim Yönetimi, Tablet Yayınları,Konya, 2011.

Dersin İçeriği

Kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları. İnsan kaynakları yönetimi ve kurum içi halkla ilişkiler bağlantısı. Kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. Kurum içi halkla ilişkilerde moral ve motivasyon kavramı; motivasyonu arttıran yöntemler; kurum kültürü, kurum içi halkla ilişkiler, motivasyon ve performans bağlantısı; etkili takım çalışması ve uygulamaları.

Dersin Amacı

Kurum içi halkla ilişkiler uygulama sürecindeki görev ve sorumlulukların aktarılarak etkin bir kurum içi halkla ilişkiler yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İşletme, Girişim, Örgüt, Yönetim ve Yönetici Kavramları
3 Kurumsal İletişimin İletişim Boyutu, Formel İletişim ve İnformel İletişim
4 Kurumlardaki İletişim Sorunları ve Kurumsal İletişim Çözümleri
5 Kişilerarası iletişim çatışması kavramı, çatışma türlerinin aktarılması, çatışma çözüm yöntemlerinin analiz edilmesi
6 Empati kavramı, empatinin bileşenleri empatinin gelişimi, empatik iletişim kavramı ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
7 Ara Sınav
8 Çalışanlarla İletişim ve Motivasyon,
9 Motivasyon araç ve teknikleri, ödül sistemleri.
10 Kurum İçi İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin Kurumsal İletişim boyutu
11 Kurum İçi İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin Kurumsal İletişim boyutu
12 Olay incelemesi ve tartışma
13 Olay incelemesi ve tartışma
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
21 Rapor Sunma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459762 Kurum içi iletişime ilişkin iç ve dış süreçleri, kavramları ve modelleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
2 1459763 Kurum ve örgüt tanımlarını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
3 1459764 Kurumsal iletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözümler önerebilir.
4 1459765 Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanımlayıp yönetebilir.
5 1459766 Kurumsal iletişimde yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanıp yönetebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3 3
4 2
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr