Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): - *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Temel Biyolojik Psikoloji, Jim Barnes, Nobel akademik Yayıncılık, 2014. • Principles of Biopsychology, Simon Green, Taylor Francis Group, 2001. • Essential Biological Psychology, Jim Barnes, SAGE Publications, 2013. • Fizyolojik Psikoloji, Davranışın Nörolojik Temelleri, N.C. Carlson, Nobel Yayınları, Ankara, 2011.

Dersin İçeriği

Biyopsikolojiye giriş, sinirsel gelişim, nöronlar, endokrin sistem ve iletişim, nöroanatomi ve sinir sistemi, biyopsikoloji ve sinirbilimsel yöntemler, psikofarmakoloji, hayvanlarda öğrenme, ilaçlar ve davranış, algısal sistemler, motor davranışlar ve kontrol, sinirsel esneklik ve bellek, homeostazisin sinirsel düzenlenmesi, duygu ve motivasyon

Dersin Amacı

Öğrencilere davranışların biyolojik temeli, beynin nöroanatomisi ve işlevi, duygu, motivasyon, bellek kavramları ve psikiyatrik hastalıklar konusunda bilgi kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyopsikolojiye giriş
2 Sinirsel gelişim
3 Nöronlar, endokrin sistem ve sinyal iletimi
4 Nöroanatomi ve sinir sistemi
5 Biyopsikoloji ve sinirbilimsel yöntemler
6 Psikofarmakoloji
7 Hayvanlarda öğrenme
8 İlaçlar ve davranış
9 Ara sınav
10 Algısal sistemler
11 Motor davranışlar ve kontrol
12 Sinirsel esneklik ve bellek
13 Homeostazisin sinirsel düzenlenmesi
14 Duygu ve motivasyon
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 20 1 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461299 Biyopsikoloji kavramını tanımlar.
2 1461300 Periferal ve otonom sinir sistemlerinin gelişimini açıklar.
3 1461301 Hormonların davranışlar üzerine etkisini tartışır.
4 1461302 Biyopsikoloji alanında kullanılan yöntemleri detaylı olarak açıklar.
5 1461303 İlaçların davranışlar üzerine etkilerini açıklar.
6 1461304 Hayvanlarda öğrenme sürecini açıklayan modelleri tanımlar.
7 1461305 Motor davranışlar ve algısal sistemler arasındaki etkileşimi tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 2 2 2
3 3 4 3 2
4 3 3 2
5 2 4 3 2
6 2 3 2 3
7 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr