Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley ve Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Saferstein R. Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 3. John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528

Dersin İçeriği

Bu ders biyolojik materyalin delil niteliği kazanma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Günümüzde adli bilimlerin geniş yelpazesi içinde birçok ceza ve medeni hukuk ile ilgili olayların çözümünde DNA bilgisi kullanılmaktadır. Bu dersin amacı DNA?ya ulaşma teknikleri, DNA verilerinin elde edilmesi ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerek hususları öğrenciye aktarmak ve öğrencinin aktif katılımını sağlayarak ders konuları ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi oluşturmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adli Biyolojiye Giriş ve Temel Kavramlar 1. Hafta.docx
2 Biyolojik Deliller ve Delillerin Alınması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 2. Hafta.docx
3 Adli Genetik Laboratuvarlarının Özellikleri ve Deney Sonuçlarına Etki Eden Faktörler 3. Hafta.docx
4 DNA Bilgisinin Adli Bilimlerde Kullanımı 4. Hafta.docx
5 Populasyon Genetiği 5. Hafta.docx
6 Bitkilerin Adli Bilimlerde Kullanımı 6. Hafta.docx
7 Böceklerin Adli Bilimlerde Kullanımı 7. Hafta.docx
8 Davranış Genetiği ve Adli Bilimler 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Kimerizim ve Adli Bilimler 10. Hafta.docx
11 Adli Bilimlerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisinin Uygulanması 11. Hafta.docx
12 Ekstraksiyon Teknikleri ve Genetik İşaretler - Mitokondriyal DNA'nın Adli Bilimlerdeki Önemi 12. Hafta.docx
13 Adli Genetikte Kullanılan Veritabanları 13. Hafta.docx
14 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25
54 Ev Ödevi 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523505 Çeşitli biyolojik materyallerin delil niteliği kazanır
2 1523506 Biyolojik testleri kavrama
3 1523507 Biyolojik materyalin nasıl delil niteliği kazanır
4 1523508 Biyolojik delillere göre kullanılacak analiz yöntemleri ve analiz sonuçları değerlendirilirken dikkat edilecek unsurlar
5 1523509 Biyolojik örnekleri incelerken dikkat edilecek etik koşullar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 3
2 4 4 3 3 3 3 3 3
3 4 5 4 4 3 3 3 4
4 5 4 4 5 3 3 4 3
5 4 4 4 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr