Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Genomlar 3, T.A. Brown, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. • DNA Repair in Cancer Therapy: molecular targets and clinical applications, Mark R. Kelley, Elsevier, Amsterdam, 2012. • Free-Radical-Induced Dna Its Repair: A Chemical Perspective, Clemens von Sonntag, Springer, Berlin, 2006. • DNA Repair and Mutagenesis, Errol C. Friedberg, ASM Press, Washington, 2006.

Dersin İçeriği

DNA hasarlarının nedenleri ve onarım mekanizmaları hakkında bilgiler verilecektir

Dersin Amacı

Bu ders DNA hasarlarının sebepleri ve neden olduğu aksaklıklar ve DNA hasarlarına biyolojik yanıt ve DNA hasarlarının onarım yolları hakkında teorik bilgilerin kavranması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA hasarı ve tespiti - - http://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-52523-REVIEW-TEKEDERELI.pdf
2 Mutasyonlar hakkında bazı temel tanımlar, tespiti ve analizi - - http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/24/536/6656.pdf
3 UV ve Alkilasyon kaynaklı baz hatalarının giderilmesi - - Fotoliyaz reaksiyonu.pptx
Sunu1.pptx
uv hasarı.pdf
4 Prokaryotlarda baz çıkarma onarımı - - BAZ ÇIKARMA ONARIMI.pptx
5 Ökaryotik baz çıkarma onarımı - - DNA Tamiri.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24954209
6 Yanlış eşleşme onarımı - - https://www.jove.com/science-education/10791/mismatch-repair
7 Vize sınavı - -
8 Mutagenez ve prokaryotlarda translezyon sentezi - - https://www.nature.com/subjects/translesion-synthesis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231548/
9 Rekombinasyonel onarım ve DNA hasarı toleransı - - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC98976/
10 Ökaryot hücrelerde DNA hasarı toleransı ve mutagenez - - https://www.rndsystems.com/resources/articles/dna-damage-response
11 DNA zincir kırıkları - - https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822(00)80005-6
12 DNA hasarına karşı transkripsiyonel cevaplar - - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5929563/
13 DNA hasarı onarımı ile ilişkili hastalıklar - - hastalıklar.pdf
14 Final sınavı - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457116 DNA hasarının türlerini tanımlayabilecek
2 1457117 DNA hasarına nelerin sebep olduğunu ve sonuçlarını tanımlayabilecek
3 1457118 DNA hasarlarının hücre tarafından nasıl algılandığını tanımlayabilecek
4 1457119 DNA hasarının onarımı için hücrede hangi mekanizmaların işlevsel olduğunu tanımlayabilecek
5 1457120 DNA hasar onarımı aksaklığının sebep olduğu hastalıkları öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 1 2 2 3 2
2 5 5 2 1 2 2 3 2
3 5 5 2 1 2 2 3 2
4 5 5 2 1 2 2 3 2
5 5 4 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr