Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): - *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Her Yönüyle Anatomi, Yasin Arifoğlu, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, 2016. • Atlas of Human Anatomy, Frank H. Netter, Saunders Elsevier, Philadelphia, 2014. • Moore Clinically Oriented Anatomy, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2014. • Weir & Abrahams' Imaging Atlas of Human Anatomy, Jonathan D. Spratt, Elsevier, New York, 2017.

Dersin İçeriği

İnsan anatomisine giriş, hücreler ve dokular, iskelet sistemi, iskeleti oluşturan kemikler; kas sistemi ve kas fizyolojisi, vücudu oluşturan kaslar ve fonksiyonları; sinir sistemi ve fonksiyonları; endokrin sistem; dolaşım sistemi anatomisi; dolaşım sistemi fizyolojisi; solunum sistemi; sindirim sistemi; boşaltım ve üreme sistemi

Dersin Amacı

Öğrencilerin insanın anatomik özellikleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan anatomisine giriş
2 Hücreler ve dokular
3 İskelet sistemi
4 İskeleti oluşturan kemikler
5 Kas sistemi ve kas fizyolojisi
6 Vücudu oluşturan kaslar ve fonksiyonları
7 Sinir sistemi ve fonksiyonları
8 Endokrin sistem
9 Ara sınav
10 Dolaşım sistemi anatomisi
11 Dolaşım sistemi fizyolojisi
12 Solunum sistemi
13 Sindirim sistemi
14 Boşaltım ve üreme sistemi
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463106 Anatomik sistemler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verir.
2 1463107 Anatomi ve fizyoloji arasında ilişki kurar.
3 1463108 Sinir sistemi ve fizyolojisi hakkında ayrıntılı olarak bilgi verir.
4 1463109 Solunum ve dolaşım sistemi arasında ilişki kurar.
5 1463110 Boşaltım ve üreme sistemlerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 2 3 2
3 2 2
4 2 3 2
5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr