Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders sunumları ve kısa ders notları Biomaterials science and engineering, Edited by Rosario Pignatello, 2011. Biomaterials: An Introduction, Joon Park, R. S. Lakes, 2007. Biomaterials, Véronique Migonney, 2014. Bioceramics: Properties, Characterizations, and Applications, Joon Park,2009. Fundamental Biomaterials: Polymers, Sabu Thomas, Preetha Balakrishnan, M.S. Sreekala, 2018.

Dersin İçeriği

Biyomateryallerin neler olduğu, özellikleri, kullanım alanları ve biyouyumlulukları

Dersin Amacı

Biyolojik temelli materyallerin ve biyolojik kaynaklar aracılığı ile elde edilen diğer materyallerin genel özelliklerinin, nasıl elde edildiklerinin, hangi amaçlar için kullanıldıklarının ve biyouyumluluklarının tespitinde kullanılacak yöntemlerin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Materyal biliminin tarihi - - http://www.materials.ac.uk/pub/Materials-History-Intro.pdf
2 Materyallerin genel özellikleri - - http://ilkerpolatoglu.cbu.edu.tr/docs/Introduction%20to%20Materials.pdf
3 Biyoaktif seramik - - seramikler.pdf
MAL201CALLİSTER - SERAMİKLER.pdf
4 Plastikler - - PLASTİK MALZEMELER.docx
5 Kollojen ve jelatin temelli materyaller - - https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-food-031414-111800?rfr_dat
6 Kitin, kitosan ve selüloz temelli materyaller https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305712004181
7 Metal nanopartiküller - - Metalik biyomateryaller ve metallozis.pdf
8 Kompozit malzemeler - - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782422860000017
9 Vize sınavı - -
10 Nanomakinalar ve biyosensörler - - Biyoçipler- .docx
11 Hidrojeller - - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123213000969
12 Biyomateryallerin canlı ve çevre üzerine etkileri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323328890000029
13 Biyouyumluluk ve biyouyumluluk testleri - - GENETİK TOKSİKOLOJİ VE TESTLERİ -.docx
14 Final sınavı - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 12 2 24
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499058 Materyal ve Biyomateryallerle ilgili genel özelliklerin öğrenilmesi
2 1499059 Biyomateryallerin moleküler yapılarının öğrenilmesi
3 1499060 Biyomateryallerin hangi amaçlar için kullanıldığı ve kullanılabileceğinin öğrenilmesi
4 1499061 Biyomateryal elde etme tekniklerinin öğrenilmesi
5 1499062 Biyomateryallerin canlılar ve çevre üzerine etkileri ile buna yönelik araştırılma tekniklerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 4 5 5 3 5 4 5
3 4 5 5 5 5 4 4 4
4 5 5 5 4 5 5 5 3
5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr