Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyosilahlar ve biyoterörizm ders notu, ders sunumları (ppt) Bioterrorism and Infectious Agents: A New Dilemma for the 21st Century, I. W. Fong, 2005. Bioterrorism: A Guide For Facility Managers, Joseph F. Gustin, 2005.

Dersin İçeriği

Potansiyel biyolojik silah/terör araçları ve moleküler etki mekanizmaları

Dersin Amacı

Biyolojik silah olarak kullanılabilecek ökaryotik ve prokaryotik canlıların, virüslerin ve toksinlerin bilinmesi. Biyolojik silahların moleküler düzeyde etki mekanizmalarının öğrenilmesi ve biyolojik silahlara karşı korunma yolları.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik, kimyasal ve radyolojik potansiyel silahların genel özellikleri 1-History of biological warfare and bioterrorism.pdf
BT-Giris.mp4
2 Biyolojik silah olarak şarbon Biyoterorizm ve şarbon.pdf
Bt-Sarbon.mp4
3 Biyolojik silah olarak Yersinia pestis BT-Veba.mp4
avys-Plague as a Biological Weapon.pdf
4 Franersella tulorensis ve biyoterörizm avys-Tulaerimi-Güncel değerlendirmeler.pdf
BT-Tularemi.mp4
5 Melioidoz ve glanders avys-Bioterrorism-related glanders and melioidosis.pdf
BT-Mel.mp4
6 Biyolojik silah olarak çiçek virüsü avys-Smallpox-a disease and a weapon.pdf
BT-Cicek.mp4
7 Biyolojik silah olarak hemorajik ateş virüsleri BT-VHA.mp4
avys-Hemorrhagic Fevers and Bioterror.pdf
8 Potansiyel biyolojik silah aracı botulinum toksini avys-Botulin-1.pdf
BT-Botulizm.mp4
9 Ara sınav
10 Risin ve biyoterör aracı olarak kullanımı avys-Ricin-1.pdf
Ricin Toxin_ Poison of Choice Over the Years.mp4
11 Biyolojik silahlara karşı savunma yöntemleri avys-DEFENDING AGAINST BIOTERRORISM.pdf
BT-VHA.mp4
12 Biyoterörizmde kriz yönetimleri avys-Prioritizing-the-Defence.pdf
BT-12.hafta.mp4
13 Biyoterörizmde kriz yönetimleri avys-Prioritizing-the-Defence.pdf
BT-13.hafta.mp4
14 Dönem sonu sınavı BT-14.hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569527 Potansiyel biyolojik silahların neler olduğunun bilinmesi
2 1569528 Biyosilah kullanımının sonuçlarının bilinmesi
3 1569529 Biyosilahların moleküler etki mekanizmalarının ve biyosilahlara karşı genel ve moleküler savunma yollarının bilinmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 1 5 2 4 3
2 2 3 4 3 3 3 3 3
3 5 5 3 5 2 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr