Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Viroloji, Şemsettin Ustaçelebi, Dürdal Us Temel, Klinik ve Tanısal Tıbbi Mikrobiyoloji

Dersin İçeriği

Tanımı, Genel Özelllikleri, Sınıflandırılmaları, Fiziksel, Kimyasal yapıları, Üretilmeleri, Hemaglütinasyon, Mutasyon, Genetiği, Antiviral Maddeler, İnterferans Olayı ve İnterferon, Bitki, Hayvan ve İnsanlarda Patojen olan Virüslerin Sınıflandırılmaları, Tanı ve Teşhisi, Korunma Yolları, Bakteriyofajlar genel özellikleri, Morfoloji, kimyasal ve Antijenik Yapı, Faj-Bakteri Enfeksiyonları, Faj Genetiği, Lizojenik Siklus, FajlarınBiyolojik Özellikleri, Bakteriyofajların Protikteki Önemi,

Dersin Amacı

Enfeksiyonik bir etkeni olan virusun tanımlanması, yapısal ve enfektivite özelliklerinin belirlenmesi, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerinin ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan tekniklerin anlatılması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virüslerin genel özellikleri Yok Yok 1. hafta ders tanıtımı.mp4
storage/app/public/aliosman.adiguzel/139643
2 Virüslerin sınıflandırılmaları Yok Yok Virüsler nasıl sınıflandırılır.mp4
avys/aliosman.adiguzel/4892-139643
virüslerin sınıflandırılmaları.mp4
virüslerin sınıflandırılması-.pdf
3 Virüs-Konak ilişkileri Yok Yok Virüs konak ilişikileri.pdf
Bacteriophage T4 Virus (litik enfeksiyon).mp4
Virüsün litik döngüsü.mp4
Onco-virus (Rous Sarcoma Virus _ RSV) _ how virus can cause cancer_.mp4
Targeting ACE2 Receptors to prevent SARS-CoV-2 (COVID-19) virus from Attacking Human cells.mp4
HIV ko reseptör ihtiyacı ve hücreye girişi.mp4
4 Virüslerin üretilmeleri Yok Yok Virüslerin üretilmeleri.pdf
virüslerin embriyonlu yumurtaya inokülasyonu.mp4
Hela hücre kültürü.mp4
avys/aliosman.adiguzel/4892-139643
HL60-süspanse hücre kültürü.mp4
5 Viral immünite Yok Yok viral immünite.pdf
Doğal ve Edinilmiş Bağışıklık - Humoral ve Hücresel Bağışıklık (Fen Bilimleri).mp4
6 Virüslerden korunma ve antiviraller Yok Yok Viral hastalıklardan korunma ve bağışıklanma,.pdf
Antiviral ilaçların etki mekanizması.mp4
7 Herpes simpleks virüsler, Varicella Zoster virüsü, Sitomegalovirüs, Epstein Barr Virüs Yok Yok HSV, VZV,.pdf
Herpes Simplex - Type 1 vs Type 2 - EXPLAINED IN 2 MINUTES.mp4
8 Vize sınavı yok yok Adenovirüsler.pdf
Papovavirüsler.pdf
adenovirüs.mp4
Natural History of HPV Infection.mp4
9 Papovavirüsler, adenovirüsler Yok Yok Adenovirüsler.pdf
Papovavirüsler.pdf
adenovirüs.mp4
Natural History of HPV Infection.mp4
10 Parvovirüsler, poksvirüsler yok yok Parvovirüsler.pdf
Poks virüsler.pdf
Parvovirus Replication Pathway.mp4
poxvirus tanıtım.mp4
11 Kızamık, kabakulak, kızamıkçık, rhinovirüs, coronovirus Yok Yok Kızamık, kabakulak, kızamıkçık.pdf
paramiksovirüs.mp4
12 Influenza virüsleri, rotavirüs, Yok Yok ınfluenza.pdf
influenza ve domuz gribi.pdf
influenza.mp4
13 Hepatit virüsleri, Yok Yok Sunum 4, Bakteriyofajlar.pptx
Virüsün aktin kuyrukları ile dışarı itilmesi.mp4
14 Marburg, Ebola Yok Yok HSV, VZV,.pdf
avys/aliosman.adiguzel/4892-139643

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569530 Virüslerin genel özelliklerinin öğrenilmesi
2 1569531 Viral enfeksiypnlarda tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1569532 Virüs konak ilişkisi ve replikasyonlarının öğrenilmesi
4 1569533 Viral immünite
5 1569534 Viral hastalıklardan korunma, bağışıklanmanın öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr