Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sitogenetik, Mehmet Topaktaş, Eyyüp Rencüzoğulları, Nobel, Ankara, 2010. • Molecular Biology of the Gene, James D. Watson, Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2004. • Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler, Şahabettin Elçi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 1994. • Medikal Sitogenetik, Bekir Sıtkı Şaylı, Yargıçoğlu Yayınevi, Ankara, 1986.

Dersin İçeriği

Kromozomların morfolojik özellikleri, kromozomları adlandırma sistemi, kromozomların terminolojisi, kromozomların analiz yöntemleri, kromozom bantlama yöntemleri, karyotipleme, görüntüleme sistemleri, kromozom düzensizlikleri, otozomal kromozomlar ve hastalıklarla ilişkileri, kromozom ayrılmasının moleküler mekanizması, moleküler sitogenetikte kullanılan yöntemler

Dersin Amacı

Öğrencilere kromozom yapısı ve analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromozomların morfolojik özellikleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiment
kromozom yapısı.pdf
2 Kromozomları adlandırma sistemleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-1688-4_3
3 Kromozomların terminolojisi http://www.thd.org.tr/thdData/Books/723/genetik-terimler-sozlugu.pdf
4 Kromozomları analiz yöntemleri http://www.khanacademy.org.tr/video.asp?ID=6359
Chapter14.pdf
5 Kromozom bantlama yöntemleri https://labakademi.com/kromzom-bantlama-teknikleri/
bandmethods.pdf
6 Karyotipleme https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
7 Ara sınav
8 Görüntüleme sistemleri Sitogenetik+ve+Bantlama.pdf
9 Kromozom düzensizlikleri kromozom anomalileri.pdf
https://bio.libretexts.org/Courses/University_of_Arkansas_Little_Rock/BIOL3300_G
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
10 Cinsiyet kromozom düzensizlikleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
11 Otozomal kromozomların hastalıklarla ilişkisi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
12 Kromozom ayrılmasının moleküler mekanizması https://www.nature.com/scitable/topicpage/chromosome-segregation-in-mitosis-the-
13 Moleküler sitogenetikte kullanılan yöntemler Genetik Tanı Yöntemleri.pdf
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461497 Kromozomların yapısını ayrıntılı olarak tanımlar.
2 1461498 Kromozomları adlandırmak için kullanılan terminolojiyi öğrenir.
3 1461499 Kromozomların karyotip analizini yapar.
4 1461500 Kromozom analizinde kullanılan modern görüntüleme tekniklerini açıklar.
5 1461501 Moleküler sitogenetikte kullanılan analiz yöntemlerini ayrıntılı olarak açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 2 2 2 2
2 4 4 2 2 2 2 2 2
3 4 4 2 2 2 2 2 2
4 5 5 2 4 4 2 3 2
5 5 5 2 4 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr