Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Saygın *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mikroorganizmaların Biyolojisi, Michael T. Madigan, John M. Martinko, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017. • Freshwater Microbiology, David C. Sigee, John Wiley ve Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, 2005. • Microbiology: An Introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case, Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2010. • Microbiology: Concepts and Applications, Michael J.Pelczar, E.C.S.Chan, Noel R.Krieg, McGraw-Hill, New York, 1993.

Dersin İçeriği

Mikrobiyal ekolojiye giriş, mikrobiyal çevre, karasal habitatlar, sucul habitatlar, besin döngüleri, biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme, mikroorganizmalar arasındaki simbiyozlar, mikrobiyal habitat olarak bitkiler, mikrobiyal habitat olarak memeliler, mikrobiyal habitat olarak omurgasızlar, mikrobiyal toplulukların kültüre bağımlı analizi, mikrobiyal toplulukların moleküler analizi, doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümü

Dersin Amacı

Öğrencilere mikroorganizmaların çeşitli habitatlarla olan etkileşimleri ve besin döngülerine katkıları, mikrobiyal simbiyozlar ve doğada mikrobiyal aktivitelerin ölçümü hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Ekolojiye Giriş 1. Hafta.docx
2 Mikrobiyal Çevre 2. Hafta.docx
3 Karasal Çevreler 3. Hafta.docx
4 Sucul Çevreler 4. Hafta.docx
5 Besin Döngüleri 5. Hafta.docx
6 Biyo-yıkım ve Biyo-iyileştirme 6. Hafta.docx
7 Mikroorganizmalar Arasındaki Simbiyozlar, Mikrobiyal Habitat Olarak Bitkiler 7. Hafta.docx
7. Hafta (2).pdf
8 Mikrobiyal Habitat Olarak Memeliler 8. Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal Habitat Olarak Böcekler 10. Hafta.pdf
11 Mikrobiyal Habitat Olarak Sucul Omurgasızlar 11. Hafta.pdf
12 Mikrobiyal Habitatların Kültüre Bağlı Analizi 12. Hafta.docx
13 Mikrobiyal Habitatların Moleküler Analizleri - Doğadaki Mikrobiyal Aktivitelerin Ölçümü 13. Hafta.pdf
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459429 Mikroorganizmaların yaşadığı farklı habitatları tanımlar.
2 1459430 Mikroorganizma-çevre etkileşimini ve mikroorganizmaların besin döngülerine katkılarını detaylı olarak anlatır.
3 1459431 Mikroorganizmaların biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme süreçlerinde kullanımı konusunda bilgi verir.
4 1459432 Mikroorganizmaların memelilerle etkileşimini örneklerle açıklar.
5 1459433 Mikroorganizmaların böceklerle etkileşimini örneklerle açıklar.
6 1459434 Mikroorganizmaların sucul omurgasızlarla etkileşimini örneklerle anlatır.
7 1459435 Mikroorganizmaların kültüre bağımlı olarak analiz yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verir.
8 1459436 Mikroorganizmaların moleküler yöntemlerle analizini örneklerle açıklar.
9 1459437 Doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümünü tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 3 4
2 4 4 3 3 4 4 3 4
3 4 3 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 3 3 4 3 4
6 4 4 3 3 3 4 3 4
7 4 3 3 3 3 4 3 4
8 4 4 3 3 3 4 3 4
9 4 4 3 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr