Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Webster, J. and Weber, R.W.S. 2007, Introduction to Fungi, Third Edition, Cambridge University Press,UK. 2-Carlile, M.J.; Watkinson,S.C.; Gooday,G.W., 2001. The Fungi, Academic Press, Second Edition. 3- Isaac, S., 1992, Fungal-Plant Interactions, Chapman& Hall First Edition.

Dersin İçeriği

Fungal organizmalar ve fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri; Fungusların sınıflandırılması; Değişik ortamlarda yaşayan funguslar

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere mikolojinin temel konularını öğretmek ve mantarların çeşitliliğinin yanı sıra bunların yaşama katkılarıyla ilgili bilgiler vermektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fungal organizmalar ve Fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri MANTARLAR.1.ders.ppt
2 Funguslarda gelişme MANTARLAR.1.ders.ppt
3 Funguslarda üreme; Fruktifikasyon Yapıları Mantarların Ekolojik Önemi.pptx
4 Genetik varyasyon ve evrim 0104mikoloji 1.pptx
5 Fungal filogeni ve Genomik likenler.pptx
6 Fungusların sınıflandırılması _$KÜFLER.pptx
7 Mayalar MAYALAR SUNUM.pptx
8 Bitkiler üzerinde Yaşayan Funguslar MİKORİZA.pptx
9 ARA SINAV
10 kavak mantar üretimi
11 kavak mantar üretimi
12 kavak mantar üretimi
13 kavak mantar üretimi
14 FİNAL SINAVI
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
13 Deney 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
11 Soru-Yanıt 12 2 24
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459695 Mikoloji kavramıyla ilgili farklı teknikler geliştirir ve kullanır.
2 1459694 Model ve uygulamalarla mikoloji ve ilişkili kavramları açıklar.
3 1459696 Mikolojisi konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 2 3 2 3
2 4 3 4 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr