Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Genel Parazitoloji Gülendame Saygı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1999. • Diagnostic Medical Parasitology, Lynne Shore Garcia, ASM Press, Washington, DC, 2001. • Helminth Infections and Their Impact on Global Public Health, Fabrizio Bruschi, Springer, New York, 2014. • Parasitology: An Integrated Approach, Alan Gunn and Sarah Jane Pitt, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2012.

Dersin İçeriği

Parazitliğin tanımı ve etkileri; Paraziter hastalık çeşitleri; Önemli parazitlerin sınıflandırılması, Yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı konularında bilgi vermek.

Dersin Amacı

Öğrencinin, parazitolojinin ana ilkeleri ve önemli parazitler hakkında temel eğitim almasını sağlamak. Öğrenciye; insan, hayvan ve bitkilerde parazit yaşam gösteren bir hücreli ve çok hücreli organizmaların tanıtılması, biyolojisi, yayılışı, yapmış olduğu hastalık ve etkilerini kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlik Kavramı ve Parazitler
2 Parazitoloji Bilimi; Simbiyosiz ve Parazitlik; Parazitliğin Orjini
3 Parazitlerle İlgili Tanımlamalar
4 Konaklarla İgili Tanımlamalar
5 Parazitlerin Ekolojisi
6 Parazitlerin İsimlendirilmesi; Parazitlerin Taksonomisi ve Sınıflandırılması
7 Parazitlerde Yapısal ve Evrimsel Adaptasyonlar:
8 Morfolojik adaptasyonlar, Embriyonik ve larval evrelerdeki adaptasyonlar
9 Vize Sınavı
10 Üreme, Yaşam Süreleri ve Gelişme Döngüleri
11 Ara ve Taşıyıcı Konaklar ve Orjinleri
12 Parazit Faunası ve Çevresi: Konağın özellikleri; Konak - Parazit İlişkisi
13 Mevsimler ve Parazit Faunası; Parazitin Konak Üzerine Etkisi, İmmunite, Konak Özgüllüğü
14 Parazit Gruplarının Özellikleri ve Sınıflandırılmaları
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 20 2 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464230 Parazitik hastalıkların bulaşması ve yayılımını kavrar
2 1464231 Parazitik organizmaları tanıtmak, biyolojisi,etkisi ve dağılımını kavrar.
3 1464232 Parazitoloji alanında çalışma yapabilmek için parazitlik ile ilgili genel kavramları öğrenir.
4 1464233 Parazit-konak ilişkisinde etkili olan biyolojik etkenleri öğrenir.
5 1464234 Parazitik hastalıklardan korunma yöntemlerini kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5
2 3 3 4 3
3 3 4 2 4
4 4 4 4 3
5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr