Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Talbot, Marianne. Bioethics: an introduction. Cambridge University Press, 2012. 2) Cohen, I. Glenn, and Holly Fernandez Lynch, eds. Basic Bioethics : Human subjects research regulation: Perspectives on the future. MIT Press, 2014.

Dersin İçeriği

Biyoetik konusunda genel terimlerden ve Biyoetiğin tarihçesinden bahsedilecek. Tıp, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji gibi çeşitli bilim dallarındaki etik kavramlar, etik sorunlar ve bunlar hakkında çıkarılmış ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler üzerine durulacaktır.

Dersin Amacı

Biyoetik kavramını öğretip, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunlarının neler olduğunu hakkında öğrencilerin bilgi kazanmasını sağlamak. Öğrencileri biyoetik konusunda güncel ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler hakkında bilgindirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 0 0
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504888 Biyoetiğin doğasını ve amacını anlamak. Biyoteknolojinin biyoetiği nasıl açığa çıkardığını anlamak.
2 1504889 Toplumsal hafıza ve ahlak ile biyoetik arasındaki etkileşimi anlamak.
3 1504890 Yaşam süresinin arttırılması veya azaltılmasının ahlaki boyutunu incelemek.
4 1504891 Evrimin kısmen de olsa ellerimizin altında olmasını biyoetiksel yönden incelemek
5 1504892 Deney hayvanların hakları var mı? Var ise bu hakların sınırları nelerdir? sorularına yanıt bulmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 5 3 1 2
2 3 3 4 5 5 3 1 1
3 2 2 4 5 5 3 1 2
4 2 2 4 5 5 3 1 1
5 2 2 4 5 5 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr