Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ayşen ALAMAN AĞAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, B. Afşin, E. Erdem, N. Tınkılıç, N. Menek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2]Klasik Kimya Deneyleri, Kevin Hutchings,(Çevirenler: Z. Yayla, B. Çavaş, L. Çavaş, S. Türkoğuz,Palme Yayıncılık, 2006. [3] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [4] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. [5] Kimya Temel Kavramlar, N.K. Aras, N.K. Tunalı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, 1999. [6] Genel Kimya 1-2,R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Palme yayıncılık, 2002.

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, Karışımların bileşenlerine ayrılması, Magnezyumun atom ağırlığının tayini, Stokiyometri, Bir maddenin en basit formülünün bulunması, Boyle kanunu, Gazların difüzyonu, Damıtma(Destilasyon), Çözünürlük ve saflaştırma, Alev emisyonu

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor halinde sunulmasını ve kimya alanı ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması GENEL_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
GKL151_ASE_1.HFT.mp4
2 Saf maddelerin fiziksel özellikleri 1.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
3 Karışımların bileşenlerine ayrılması 2.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 Magnezyumun atom ağırlığının tayini 3.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 Stokiyometri 4.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 Bir maddenin en basit formülünün bulunması GENEL_KIMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
5.Deney Tanıtım Videosu.mp4
7 Boyle kanunu GENEL_KIMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
6.Deney Tanıtım Videosu.mp4
8 Gazların difüzyonu GENEL_KIMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
7.Deney Tanıtım Videosu.mp4
9 Arasınav
10 Damıtma (Destilasyon) GENEL_KIMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
8.Deney Tanıtım Videosu.mp4
11 Çözünürlük ve saflaştırma 9.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 Alev emisyonu 10.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_12_HAFTA.pdf
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 10 4 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456116 Bazı metallerin atom ağırlığını tayin eder
2 1456115 Karışımları destilasyon yolu ile ayırır
3 1456112 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
4 1456121 Çözünürlük farkını kullanarak karışımları bileşenlerine ayırır
5 1456114 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir, laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
6 1456117 Gazların difüzyon hızlarının esasını bilir
7 1456113 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar
8 1456120 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
9 1456118 Alev emisyonun esasını bilir ve bazı iyonları kalitatif olarak tayin eder
10 1456111 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
11 1456119 Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 2
4
5 4 2
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr