Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuvar Föyü

Dersin İçeriği

Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri. Spektrofotometri. Protein Derişiminin Miktarının belirlenmesi. Kromatografi teknikleri. Proteinlerin Jel Elektroforezi. Protein Saflaştırmasına Giriş. Enzim kinetiği ve ligand bağlanmsaı. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR). Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı.

Dersin Amacı

Biyokimya dersi kapsamında ele alınan konuların pratik uygulamaları hakkında beceriler kazandırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
BK-Lab-1.mp4
2 Spektrofotometri Spektrofotometri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
BK-Lab-2.mp4
3 Protein Derişiminin Miktarını Belirleme Protein Derişiminin Miktarını Belirleme https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
BK-Lab-3.mp4
4 Kromatografi: Jel Filtrasyon Kromatografi: Jel Filtrasyon https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
BK-Lab-4.mp4
5 Kromatografi: İyon Değiş-Tokuş Kromatografi: İyon Değiş-Tokuş IEC.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
6 Proteinlerin Jel Elektroforezi Proteinlerin Jel Elektroforezi SDS_PAGE-1.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
7 Proteinlerin Jel Elektroforezi Proteinlerin Jel Elektroforezi SDS_PAGE-2.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Protein Saflaştırmasına Giriş Protein Saflaştırmasına Giriş Protein Purification.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
10 Enzim kinetiği Enzim kinetiği Enzyme kinetics.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
11 Ligand bağlanması Ligand bağlanması Ligand Binding.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
12 Resstriksiyon haritalama Resstriksiyon haritalama Restriction mapping of circular and linear DNA- Basics II CSIR NET II GATE.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
13 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) PCR.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
14 Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı What Is Bioinformatics_.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
15 Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı What Is Bioinformatics_.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
16 Dönem Sonu Sınavı Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
13 Deney 10 20 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 13 2 26
9 Problem Çözümü 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514208 Temel uygulamalar ve teknikleri, Laboratuvar notlarının tutulmasını, Verilerin sunumunu, Bilimsel raporun hazırlanmasını yapabilir.
2 1514209 Spektrofotometreyi , elektroforetik ve kromatografik teknikleri protein tanılama ve saflaştırma için kullanabilir.
3 1514210 Bir solüsyondaki protein derişiminin miktarını belirleyebilir
4 1514211 Protein saflaştırmanın önemini ve yöntemlerini bilir. Veri analizi için PC ve internet kullanımı becerisi kazanır
5 1514212 Enzim kinetiğindeki parametreleri ve ölçümleri/hesaplamaları yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 5 4 3 5 5
2 5 3 4 4 4 2 2 2
3 4 4 3 4 2 4 1 2
4 4 4 2 5 3 4 3 4
5 4 3 2 4 2 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr